PostHeaderIcon Vecāku diena

Tukuma 2. pamatskolā notiks trešdien, 22. oktobrī.

Darba kārtība:
16.00-18.00 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem.
18.00 zālē skolas vecāku pilnsapulce – lekcija ,,Kā bērnam mācīt pozitīvu attieksmi pret sevi, ģimeni un skolu.”. Lektors Kaspars Bikše.
Pēc lekcijas notiks klašu vecāku sapulces.

PostHeaderIcon Olimpiskā diena

26. septembra rītā visi Tukuma 2. pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās  Latvijas “Olimpiskās dienas 2014”   rīta vingrošanā, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. >>>attēli<<< >>>video<<<

Fotoattēls

PostHeaderIcon 2014./2015. m.g. pirmā skolas diena

Es dodos pa saulainu ceļu
Līdz rudens vēlajām salnām,
Līdz pirmajam septembrim skolā,
Līdz pirmajai dienai klasē.

Zinību diena Tukuma 2. pamatskolā 1. septembrī plkst. 10.00, skolas pagalmā.

Pēc svinīgās līnijas – klases stunda un fotografēšanās.

Latvijas Republikas tiesībsarga 2014.gada 19.augusta vēstule Nr. 1-5/123 “Par mācību līdzekļu iegādi” >>>skatīt<<<