PostHeaderIcon Patriotisma nedēļa – no 10. – 14. novembrim.

PLānotie pasākumi:

10. – 12 .11 – Neklātienes konkurss  1.-5. klasēm ,,Vai es pazīstu savu Latviju?”;

10. – 14 .11 -Tematiskas klašu stundas veltītas Latvijas 96. gadadienai;

11.11. – Vēstures skolotājas Aijas Miezītes uzruna Lāčplēša dienā;

11. 11 -  ,,Gaismas ceļš” skolas pagalmā;

11. 11 -    Lāpu gājiens un svinīgais  pasākums Pirmajā Pasaules karā kritušo piemiņas vietā Meža kapos ( 8.- 9. klases);

12. 11 -  Zēnu kora piedalīšanās Lāčplēša dienai veltītajā lielkoncertā  Kandavā;

13.11 -  Latvijas vēstures viktorīna ,,Mana Latvija vēstures griežos”( 6.-9. klašu skolēnu komandas);

14.11 – Patriotiska spēle jauniešiem ,,Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”  (8.a un 9.a klašu komandas);

14.11 -  Svētku koncerts ,,Dziedam Latvijai” 1.- 4. klasēm  un 5.- 9. klasēm. (Visiem ierasties svētku tērpā!)

http://t2psk.lv/wp-content/uploads/2013/11/Latvian.gif

PostHeaderIcon Vecāku diena

Tukuma 2. pamatskolā notiks trešdien, 22. oktobrī.

Darba kārtība:
16.00-18.00 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem.
18.00 zālē skolas vecāku pilnsapulce – lekcija ,,Kā bērnam mācīt pozitīvu attieksmi pret sevi, ģimeni un skolu.”. Lektors Kaspars Bikše.
Pēc lekcijas notiks klašu vecāku sapulces.

PostHeaderIcon Olimpiskā diena

26. septembra rītā visi Tukuma 2. pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās  Latvijas “Olimpiskās dienas 2014”   rīta vingrošanā, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. >>>attēli<<< >>>video<<<

Fotoattēls