+371 63125351; +371 63125374  2.pamatskola@tukums.lv

Tukuma 2. pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vārda dienu šodien svin:

20. maijā  plkst. 18.00  7.-9.klašu vecāki tiek aicināti uz tiešsaistes pasākumu "Zoom" platformā 

"Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā"

Lektore DR. PAED. Inta Lemešonoka

5.maijā akcijas "Atpakaļ uz skolu" laikā mūsu skolā viesojās Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Latvijā Zane Petre. Viņa skolēniem pastāstīja par savu darba pieredzi un kā nonāca līdz šim amatam – Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Latvijā, kādi ir šī darba galvenie uzdevumi. Tāpat Zane iepazīstināja skolēnus, kādas ir viņu iespējas līdzdarboties Eiropas Savienībā un kā Eiropa virzās uz pasaules klimata situācijas uzlabošanu.

Ierakstu par vizīti var apskatīt Zanes Petres Facebook profilā: https://www.facebook.com/ZanePetreEKP un arī ES mājas Facebook profilā ir ieraksts par vizīti: https://www.facebook.com/esmajalv

Paldies ES mājas komandai un Zanei Petrei par iespēju mūsu skolai piedalīties šādā akcijā!

Direktores vietniece audzināšanas darbā Anda Dobele.

No 1.- 9. maijam Latvijā svinam Demokrātijas nedēļu, kas noslēdzas Eiropas dienā - 9. maijā.

Par vienu no Eiropas dienas tradīcijām ir kļuvis tiešsaistes tests "Eiropas eksāmens" (EE).

2020.gadā "Eiropas eksāmenā" piedalījās jau vairāk nekā 30 000 dalībnieku no visas Latvijas. Arī mūsu skola, kā katru gadu, ir reģistrējusies šim eksāmenam un 1.-3.klašu audzinātājas ir saņēmušas pieejas kodu dalībai sākumsskolas skolēniem.

Tāpēc aicinām piedalīties ikvienu mūsu skolas skolēnu, skolēnu vecākus, vecvecākus - sākot no 1. klases līdz sirmam vecumam “Eiropas eksāmenā” 7., 8., 9. maijā www.esmaja.lv 

Lasīt tālāk ...

,,Klusi rokas uzliekam brīvās Latvijas karogam -

Topi, audzi , brīvā Latve, brīvu tautu kopībā!

Tavi bijām, tavi esam, tavi būsim mūžībā!”

Šos viedos vārdus pirms daudziem gadiem teicis mūsu tautas dzejnieks Rainis, un ar tiem 2018. gada XXVI Vispārējos Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Mežaparka estrādē izskanēja Jāņa Lūsēna ,,Karoga dziesma”. Tie, kuri piedzīvoja šo neaizmirstamo mirkli atrodoties dziedātāju rindās vai stap skatītājiem, noteikti atcerēsies vieglās trīsas, kuras pārņēma brīdī, kad, skanot dziesmai, pāri koristu galvām lēni, nesteidzīgi slīdēja pāri milzīgs sarkanbaltsarkans karogs, kā noglāstot, kā dodot svētību... Pēc tam karogu saudzīgi rokās pārņēma Latvijas armijas karavīri un pacēla to augstu mastā.  Pēc brīža karogs jau lepni plīvoja pāri visai Mežaparka estrādei,  kā sveicot svētku dalībniekus, kā apliecinot visai pasaulei, ka esam maza, bet brīva un stipra tauta!

Lasīt tālāk ...

Lai gan sākotnēji tika paredzēts, ka pagarinātā Ziemas brīvlaika dēļ jaunāko klašu skolēniem tiks mainīts arī mācību gada beigu laiks, to pagarinot, saskaņā ar Saeimā 18. martā apstiprināto lēmumu par 2020./2021. mācību gada ilgumu, kā arī plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”  1. līdz 6. klašu skolēniem mācību gads netiks pagarināts, tas noslēgsies 31. maijā.

1.– 8. klašu skolēniem 2020./2021. mācību gads noslēgsies 31. maijā.

9.klašu skolēniem mācības beigsies 31.maijā, bet  mācību gads noslēgsies 11.jūnijā.

Vasaras brīvlaiks:

1.–8. klašu skolēniem sāksies 1. jūnijā un noslēgsies 31. augustā.

9.klašu skolēni vasaras brīvlaikā dosies 11.jūnijā  pēc pamatizglītības apliecības saņemšanas.

Direktores vietniece mācību darbā – Dina Putniece

22.aprīlī notika Kurzemes novada vispārizglītojošo skolu, kuras realizē programmu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā, komandu olimpiāde. Tajā piedalījās Ventspils Centra sākumskolas, Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas, Talsu pamatskolas, Druvas vidusskolas un Tukuma 2.pamatskolas 4.klašu komandas. Tukuma 2.pamatskolas komandu pārstāvēja piecas 4.a klases meitenes – Henrieta Antone, Angelika Freimane, Kate Kļaviņa, Anna Meshia un Alise Spirģe.

Lasīt tālāk ...

Tukuma un Engures novadu izglītības iestāžu skolēnu datorgrafikas, datorzinības un animācijas darbu konkursā  "Iekustini tautasdziesmu" piedalījās mūsu skolas 3.a klases skolēni Sabīne Vavilova, Laura Kaļķe, Georgs Nazarovs, Adelīna Miganova un 3.b klases skolēni Kristaps Dālderis, Kate Miltiņa.

Dalībniekiem bija jāiepazīstas ar latviešu tautas dziesmām, radoši izmantojot informācijas tehnoloģijas un brīvi fantazējot jāizveido video vai animācija.

Paldies konkursa dalībniekiem un skolotājai Evitai Skavronskai par ieguldīto darbu!

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu angļu valodas olimpiādē:

Jasmīnei Vahbei (6.a kl.) – 2. vieta

Sarai Jansonei (6.a kl.) – atzinība;

Alitai Grandānei (6.b kl.) – atzinība.

Paldies skolotājām Diānai Kovaļovai, Anitai Lučkovskai un Sigitai Roenai-Immermanei!

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātajā sociālo zinību olimpiādē -

                                                                               Katei Skavronskai (8.a kl.) - 1. vieta!

                                                                              Katrīnai Dišlerei (8.a kl.) - 2. vieta

                                                                              Madrim Čivčišam (6.a kl.) - 2. vieta

 Paldies skolotājam Aivaram Treidim!

Jaunākās publikācijas

Sasniegumi mācībās

pucite2

Labākie sportā

sports

Ēdienkarte

kr9elvvdteoknfsuqvko