+371 63125351; +371 63125374  2.pamatskola@tukums.lv

Tukuma 2. pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vārda dienu šodien svin:

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB 1333 400 s c1 c 1

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

 projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekts tiek īstenots no 2017. gada 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 31. maijam. 

WhatsApp Image 2019 05 16 at 09.34.25 12019.gada 13.un 14. maijā Tukuma 2.pamatskolas 1.-4.klašu skolēni piedalījās Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pasākumā „Zinātkāres skola”, kas notika Bērnu un jauniešu vides izglītības centrā "Rīgas Dabaszinību skola."  >>>attēli<<<

Šī pasākuma mērķis bija rosināt skolēnos interesi par tehniskajām nozarēm, ļaujot skolēniem pašiem aktīvi līdzdarboties.

Abās “Zinātkāres skolas” dienās bērni, caur spēles, sacensību un izklaides elementiem, padziļināja zināšanas dabaszinībās, kā arī pilnveidoja prasmes un iemaņas, praktiski darbojoties.

Lasīt tālāk ...

1Īstenojot programmu 8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, šā gada 1. un 9. aprīlī mūsu skolā notika papildu nodarbības talantīgajiem bērniem mūzikā. Ar 5.a - 9.a klašu meiteņu kori un zēnu kori strādāja diriģente, vokāliste Zane Stafecka. Nodarbībās galvenā uzmanība tika vērsta vokālo prasmju attīstībai, akcentējot stājas un elpas nozīmi toņa veidošanā, kas atainojās ansambļa kopskaņā. Ar novatoriskiem, interesantiem, neierastiem paņēmieniem un metodēm tika rosināta katra korista ķermeņa atbrīvotība, kustību brīvība, kas viennozīmīgi sekmē precīzāk atklāt dziesmu saturu un rast pozitīvu attieksmi klausītājos. >>>attēli<<<

Lasīt tālāk ...

darbniicas meit kNo 22. – 31. janvārim Tukuma 2. pamatskolā, īstenojot projektu Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,  notika 5.a – 9.a  klašu meiteņu kora dalībnieču radošās darbnīcas.

Tajās deju pedagoģes Lienes Bēniņas vadībā meiteņu kora dalībnieces mācījās apgūt  ķermeņa un kustību valodu, pielietot to kā izteiksmes līdzekli, veidojot  muzikālās kompozīcijas.  Nodarbībām par pamatu izmantojot dzejnieka Imanta Ziedoņa epifāniju ,,Dziediet," meitenes veidoja muzikālu kompozīciju, kur vārds, mūzika un kustības savijās vienā veselā. Caur epifānijas tēliem dalībnieces realizēja savu radošo fantāziju un izjūtas, eksperimentēja ar teatrāliem elementiem, katra ieklausījās sevī un mācījās vadīt savas izjūtas caur kustībām.  Muzikālā kompozīcija veidojās izprotot to, ka prāts un jūtas ir cieši saistītas ar  katras dalībnieces mirkļa aktivitātēm izjūtot sevi laikā un telpā.

Lasīt tālāk ...

1232019. gada 25. februārī Tukuma 2.pamatskolā notika Dabaszinību diena – tehniski radošās darbnīcas. Šī diena tika rīkota Eiropas projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. >>>attēli<<<

1.-5.klašu skolēniem bija iespēja darboties 5 radošajās darbnīcās, kuras nodrošināja SIA Aspired Interactives.

Tehniski radošās darbnīcas veicina bērnu domāšanas un vērtēšanas iemaņu attīstību, lieliski izklaidē un izglīto, veicina skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm, sekmē dalībnieku aktīvu darbošanos un veicina individuālo kompetenču attīstību.

Katras nodarbības sākumā skolēni tika informēti par to, kādas prasmes, īpašības un izglītība ir nepieciešama, lai kļūtu par ķīmiķi, mehāniķi, programmētāju un fiziķi.

Lasīt tālāk ...

85Sākoties vasaras brīvlaikam, ESF projekta “Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” ietvaros, no 4. - 8.06. mūsu skolā notika pasākums „Vasaras dienas nometne “Izzini Latviju!”".  Katru dienu vasaras aktivitātēs piedalījās 30 skolēnu no sākumskolas klasēm dažādās izglītojoši - radošajās darbošanās pieturās: viktorīnā ”Mana Latvija” par dabas, vēstures un kultūras vērtībām, iepazina Latvijas zivis un piedalījās makšķerēšanas sacensībās, izspēlēja spēli ”Labu apetīti mežā” par to, ko ēd dažādi dzīvnieki un ar krāsainām smiltīm uzbūra glezniņas, kā arī izspēlēja draudzības spēles. Pēcpusdienā skolēni devās izzināt Latvijas dabas daudzveidību. Jaunmoku pils apkārtnē 1.kl. skolēni apguva pirmās iemaņas dzīvnieku noteikšanā un ūdens dzīvnieku pētniecībā, iepazina pļavas augus un veidoja dabas glezniņas.

Lasīt tālāk ...

a651af21 6187 4bf9 9226 228f2ef48c58No 13. – 15. martam  Tukuma 2. pamatskolā, īstenojot projektu Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,  notika 5.a – 9.a  klašu meiteņu kora un zēnu kora radošās darbnīcas. Tajās  koru diriģenti un skolas pedagogi  strādāja pie kora programmas „Latvijas gadsimts” un zēnu kora salidojuma dziesmu pilnveidošanas.
Radošo darbnīcu aktivitātēs iesaistīties bija aicināti arī virsdiriģents Romāns Vanags un deju pedagoģe Liene Bēniņa.

Lasīt tālāk ...

d33f8dfd e7bc 4bc9 a588 2bb6d81e1f12 640x3602018.gada gada 23. aprīlī Tukuma 2. pamatskolā, īstenojot projektu Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, notika dabaszinību dienas pasākumi - radošās darbnīcas 1. - 5. klašu skolēniem, kuru mērķis bija rosināt skolēnos interesi par tehniskajām nozarēm, ļaujot pašiem aktīvi līdzdarboties. Aizraujošās, izglītojošās un interesantās darbnīcas vadīja SIA „Aspired” komanda.

1.a, 1.b klašu skolēni darbojās darbnīcā, kurā katram bija iespēja pagatavot savu flaberi. Pagatavošanas procesā skolēni uzzināja, kā savstarpēji reaģē dažādas vielas un mainās to agregātstāvokļi.

Lasīt tālāk ...

Sasniegumi mācībās

pucite2

Labākie sportā

sports

Ēdienkarte

kr9elvvdteoknfsuqvko