+371 63125351; +371 63125374  2.pamatskola@tukums.lv

Tukuma 2. pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vārda dienu šodien svin:

erasmus    Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA201 stratēģiskās partnerības “Inovāciju atbalsta un labas pieredzes apmaiņas”

projekts No.2018-1-LT01-KA 201 – 046956 “Smart  Mathematics Teacher”.

    Projekta darbības ilgums ir 28 mēneši un tas tiek realizēts no 01.09.2018. – 31.12.2020.

Projekta mājas lapa: https://smart.erasmus.site

Agrita Apine - koordinatore, informātikas un matemātikas skolotāja; Diāna Kovaļova - komunikācija ar projekta partneriem, angļu valodas skolotāja, , Zane Anševica - finanšu pārvalde,skolas grāmatvede.

Projekta skolas darba grupa un LAG grupa

 >>>Brošūra par projektu<<<

  

 

Mūsu skolas skolotāji Agrita Apine, Diāna Kovaļova, Sandra Eglīte, Sanda Zimerte, Sanita Baumane, Ineta Mežniece, Inga Lapiņa un Juris Poga 28 mēnešu garumā darbojās Erasmus+ programmas KA201 stratēģiskās partnerības “Inovāciju atbalsta un labas pieredzes apmaiņas” projektā No.2018-1-LT01-KA 201 – 046956 “Smart  Mathematics Teacher”.

Šī projekta mērķis bija veicināt matemātikas skolotāju digitālo izglītības kultūru, lai iesaistītu skolēnus mācību procesā un uzlabotu viņu sasniegumus. Projektā, kurš tika īstenots no 2018. gada 1.septembra līdz 2020.gada 31. decembrim, darbojās 5 valstu sadarbības partneri – no Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Latvijas un Grieķijas. Projekta ietvaros tika radīti 4 rezultāti 6 valodās – angļu, latviešu, poļu, lietuviešu, grieķu un rumāņu: https://smart.erasmus.site/lv/

Lasīt tālāk ...

No 2020.gada no 12. -16. oktobrim Atēnās, Grieķijā, Erasmus+ projekta ietvaros projekta dalībniekiem bija plānotas nodarbības, lai varētu veikt skolotāju apmācību pēc projekta ietvaros izstrādātās mācību programmas “Matemātikas mācīšana digitālajā laikmetā”. Tā kā nebija iespējams pasākumu organizēt klātienē, tad šīs apmācības notika tiešsaistes nodarbībās, izmantojot Zoom platformu (attēlā). Katru rītu, plkst.10.00 dalībnieki noklausījās teorētisko daļu un saņēma uzdevumus, kuri bija jāizpilda līdz plkst.16.00, kad bija jāprezentē sava darba rezultātus.

Lasīt tālāk ...

Ceturtdien, 22.oktobrī atpūtas bāzē "Valguma pasaule" notika Erasmus+ projekta SMART MT darbības rezultātu O1, O2, O3 un O4 prezentācijas pasākums skolu izglītības jomas pārstāvjiem. (sk.attēlus) Skolu direktori, vietnieki no Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolām, Izglītības pārvaldes darbinieki iepazinās ar projekta rezultātiem: O1 - mācību programmu “Matemātikas mācīšana digitālajā laikmetā”, kura sastāv no apmācību kursa programmas un 3 moduļiem,  O2 - “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu matemātikas prasmju uzlabošanai”, O3 - “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma veicināšanai matemātikas stundās”, un O4 - “Darbs ar daudzveidību klasē”, kas sastāv no partnervalstu pedagogu veiksmes stāstiem video un rakstītu stāstu formātā par pieredzi darbā ar klasēm, kurās mācās dažāda sekmju līmeņa skolēni, kā arī skolēni ar uzvedības traucējumiem un zemu mācību motivāciju.

Lasīt tālāk ...

Pirmdien 24.augustā atpūtas bāzē "Valguma pasaule" notika Erasmus+ projekta SMART MT darbības rezultātu O1, O2, O3 un O4 prezentācijas pasākums matemātikas un STEAM priekšmetu skolotājiem. (sk.attēlus) Matemātikas un STEAM jomas priekšmetu skolotāji no Tukuma, Engures un Kandavas novada skolām iepazinās ar O1 - mācību programmu “Matemātikas mācīšana digitālajā laikmetā”, kura sastāv no apmācību kursa programmas un 3 moduļiem,  O2 - “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu matemātikas prasmju uzlabošanai”, O3 - “ Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma veicināšanai matemātikas stundās”, un O4 - “Darbs ar daudzveidību klasē”, kas sastāv no partnervalstu pedagogu veiksmes stāstiem par pieredzi darbā ar dažādām

Lasīt tālāk ...

Mūsu skolā jau 22 mēnešus tiek realizēts Erasmus+ projekts Smart MT. Noslēdzoties mācību gadam, sniegšu nelielu ieskatu par to, cik daudz no projekta uzdevumiem jau ir izpildīti un, kas vēl ir jādara līdz projekta noslēgumam - 2020.gada 31 decembrim.

Ir izveidots:

  • Apmācību kurss  matemātikas skolotājiem "Matemātikas mācīšana digitālajā laikmetā", kas sastāv no programmas, pašnovērtējuma testa un 3 moduļiem - “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu matemātikas prasmju uzlabošanai”; “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma veicināšanai matemātikas stundās” un “Darbs ar dažādību klasē”;

Lasīt tālāk ...

1No 2020. gada 21. – 22. janvārim Tukuma 2.pamatskolā notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA201 stratēģiskās partnerības “Inovāciju atbalsta un labas pieredzes apmaiņas” projekta No.2018-1-LT01-KA 201 – 046956 “Smart  Mathematics Teacher” dalībnieku trešā klātienes tikšanās. (Ziņojums Nr.3)

Divās, saspringta darba piepildītās dienās, projekta 16 partneri no Lietuvas, Rumānijas, Polijas, Grieķijas un mūsu skolas komanda sprieda  par padarītajiem projekta uzdevumiem un vienojās nākotnē pildāmajiem darbiem.

Lasīt tālāk ...

pjimage2019.gada 15. un 16. aprīlī Rumānijas pilsētā Ploiesti, George Emil Palade skolā notika otrā starptautiskā Erasmus+ projekta SMART MATHEMATICS TEACHER (No. 2018-1-LT01-KA201-046956) partneru sanāksme, kurā piedalījās arī Tukuma 2. pamatskolas komanda.

Divās piepildītās darba dienās tika pārrunāta projekta uzdevumu izpildes gaita, diskutēts par nākošo uzdevumu izpildes norādījumiem un izpildes termiņiem. Projekta partnervalstu dalībnieki vienojās par videostāstu formātu, ilgumu un to, lai, noskatoties šo materiālu, ikviens skolotājs spētu to uztvert kā veiksmes stāstu savam darbam.  Ziņojums Nr.2

Visi projekta rezultāti ir publicēti projekta mājas lapā https://smart.erasmus.site/.

Lasīt tālāk ...

20181029 154822 640x360No 2018. gada  29. līdz 30. oktobrim Polijas pilsētā Žešuvā (Rzeszow) notika pirmā Erasmus+ projekta "Smart Math Teacher" partneru tikšanās, kurā pārrunāja un plānoja projekta aktivitātes kopumā, kā arī katrai partnerorganizācijai tika norādīti veicamie uzdevumi un pienākumi.

28 mēnešu laikā paredzēts izstrādāt mobilās aplikācijas matemātikā: izstrādāt mācību kursu "Matemātika digitālajā laikmetā", e-katalogu mobilo lietojumu projektiem, kas jau pastāv un izveidoti projekta laikā, instrumenti matemātikas prasmju nostiprināšanai un skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstīšanai, dalīšanās ar veiksmīgāko gūto pieredzi strādājot ar dažādām skolēnu grupām. >>>lasīt ziņojumu Nr.1<<<


Sasniegumi mācībās

pucite2

Labākie sportā

sports

Ēdienkarte

kr9elvvdteoknfsuqvko