+371 63125351; +371 63125374  2.pamatskola@tukums.lv

Tukuma 2. pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vārda dienu šodien svin:

2015./2016. mācību gads

Dinas Putnieces, Tukuma 2. pamatskolas direktores vietnieces mācību darbā, Inovatīvās pieredzes skolas komandas koordinatores atskaite par 2015./2016. mācību gadu.

Sanitas BaumanesTukuma 2. pamatskolas dabaszinību, ģeogrāfijas un bioloģijas skolotājas, DZM līderu grupas pedagoģes raksts par savstarpējās pieredzes apmaiņu un izaicinājumiem dabaszinātņu mācīšanā pārmaiņu laikā.

"DABASZINĀTŅU DIENA - 2016" Tukuma, Engures un Jaunpils skolu 4. klašu skolēniem 29.04.2016.

Dienas kārtība: 1. pielikums

Prezentācija par IP skolas darbību (2.pielikums)

Fotogalerija no pasākuma. 

Paldies visu skolu komandām, kuras aktīvi piedalījās izzinoši pētnieciskajās, praktiskajās un radošajās darbnīcās "Dabaszinātņu dienā - 2016" Tukuma 2. pamatskolā!

VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla seminārs 08.10.2015. >>>skatīt foto<<<

visc 12 izm dzm

2014./2015. mācību gads

Tukuma 2.pamatskolas darbība VISC inovatīvās pieredzes skolu tīklā „ Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā 1. -6. kl.” 2014./2015. m. g. Lai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā katrā klasē, VISC  izveidojis „Inovatīvās pieredzes skolu tīklu” uz VISC īstenotā ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” pilotskolu bāzes. Skolu tīkls ir veidots ar mērķi veicināt:

 • pieredzes apmaiņu ar citu skolu skolotājiem (mūsdienīgu stundu plānošana un īstenošana, atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošana u.c.),
 • skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm, iesaistot uzņēmējus, zinātniekus u.c. sabiedrības pārstāvjus.

Projektā iesaistītie skolotājas: Daiga Budreika – dabaszinības, sākumskola; Ineta Mežniece – dabaszinības, sākumskola; Sanita Baumane – dabaszinības, pamatskola; Dina Putniece – ķīmijas skolotāja, koordinatore.

turpinājumā >>>skatīt<<<  Tukuma 2. pamatskolas direktores vietnieces mācību darbā, Inovatīvās pieredzes skolu tīkla koordinatores Tukuma  novadā D. Putnieces rakstu.

Tukuma 2.pamatskolas darbība VISC inovatīvās pieredzes skolu tīklā 2013./2014.m.g.

Lai turpinātu attīstīt reformu ieviešanu dabaszinātnēs un matemātikā un radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei Tukuma novada skolās, Tukuma 2. pamatskolas skolotāju komanda – Daiga Budreika, Ineta Mežniece, Sanita Baumane, Sandra Eglīte un Dina Putniece - 2013./2014. mācību gadā iesaistījās un aktīvi darbojās VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla projektā „ Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā 1. – 6.klasēs ”. Tāpēc šajā mācību gadā projekta komanda izvirzīja 3 galvenos uzdevumus:

 • nodrošināt Tukuma, Engures un Jaunpils  novadu dabaszinātņu un matemātikas skolotāju piesaisti profesionālajai pilnveidei: vadot atklātās stundas un palīdzot stundu plānošanā un īstenošanā,
 • profesionāli izglītoties - apmeklējot VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla  organizētos seminārus,
 • organizēt Tukuma pilsētas 8.kl. skolēniem izglītojošu pasākumu par intereses veicināšanu eksaktajos mācību priekšmetos.

>>>skatīt<<< Tukuma 2.pamatskolas direktores vietnieces mācību darbā, Inovatīvās pieredzes skolu tīkla koordinatores Tukuma  novadā D. Putnieces rakstu.

2012./2013.mācību gads

Prezentācija par inovatīvu skolu Skolotājas A. Miezītes intervija ar skolas direktori Dz. Rībenu >>>skatīt<<< Lai veicinātu skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm, šajā 2011./2012.m.g. mūsu skola turpina iesāktā dabaszinātņu un matemātikas projekta ceļu, kļūstot par inovatīvās pieredzes skolu. Inovatīvās pieredzes skolā skolēns ir aktīvs mācību procesa dalībnieks, savukārt skolotāji ir konsultanti, kuri efektīvi izmantot mūsdienīgas metodes, tehnoloģijas un atbalsta materiālus. Lai profesionāli uzlabotu mācību procesu ,skolotāji izvērtē un analizē savu darbu  un  profesionāli dalās pieredzē ar citu skolu skolotājiem. Inovatīvās pieredzes skolas pedagogu komanda:

 • Bioloģijas skolotāja - S.Baumane
 • Fizikas skolotājs- J.Čilipāns
 • Matemātikas skolotāja – S.Eglīte
 • Ķīmijas skolotāja – D.Putniece
 • Koordinatore- Dz.Rībena

Mūsu skolas, kā inovatīvās pieredzes skolas uzdevumi ir :

 • Dalīties pieredzē ar Tukuma pilsētas skolu skolotājiem, palīdzot plānošanā un stundu īstenošanā izmantojot atbalsta materiālus un tehnoloģijas.
 • Sniegt konsultācijas atbalsta materiālu, aprīkojuma, mācību spēļu izmantošanā.
 • Piedalīties Kurzemes novada pieredzes apmaiņas semināros- stundu vērošanā un izvērtēšanā.
 • Organizēt pasākumus skolēniem un vecākiem.

Pārmaiņu atslēga ir katra mācību stunda Inovatīvās pieredzes skolas darbs 2 gadu garumā >>>skatīt<<<

2012./2013.mācību gads

  2013.gada 15.maijā Inovatīvās pieredzes skolas pasākumā piedalījās Tukuma pilsētas un Tukuma novada 8.klašu skolēnu komandas. Skolu pārstāvji ļoti interesanti un saistoši pārējos iepazīstināja gan ar sevi, gan ar savu skolu, uzsverot tieši savas skolas būtiskāko pazīmi.  Skolotāja J.Čilipāna vadībā skolu komandas iesaistījās interesantā konkursā par matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas jautājumiem.  Konkursa laureāti : 1. vieta – Tukuma E.Birznieka – Upīša pamatskolas komanda, 2.vieta – Tukuma 2.pamatskolas 8.a klases komanda, 3.vieta – Pūres pamatskolas komanda, Zemgales vidusskolas komanda     Skolotāju D.Putnieces, S.Baumanes vadībā skolēniem un skolotājiem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās. Divas stundas aizskŗēja nemanot. Secinājums visiem bija viens – mācīties dabaszinātnes ir interesanti un saistoši! >>>skatīt galeriju<<< Fotoattēls Ceturtdien, 31. janvārī  Tukuma 2.pamatskolā notika Inovatīvās pieredzes skolas novadu ķīmijas  un bioloģijas skolotāju seminārs, kurā atklātās stundas ķīmijā vadīja Dina Putniece 8.a klasē un bioloģijā - Sanita Baumane - 9.a klasē. >>>skatīt<<< Ceturtdien, 24. janvārī Tukuma 2.pamatskolā notika Inovatīvās pieredzes skolas novadu fizikas un matemātikas skolotāju seminārs, kurā atklātās stundas vadīja Sandra Eglīte 8.a klasē un Jānis Čilipāns - 9.c klasē. Piektdien, 4.janvārī, Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra organizētajā pasākumā „Nāc un dari kopā ar mums!” četri fizikas, bioloģijas, matemātikas un ķīmijas skolotāji saņēma „Ekselences balvu” par izcilu un inovatīvu darbu ar skolēniem. Ar augsto apbalvojumu ceremonijā tika sveiktas skolotājas Sanita Baumane, Ingrīda Brizga, Diāna Sviklāne un Ilze Cīrule.Vairāk par pasākumu >>>skatīt video LTV1<<<, www.dzm.lu.lv  >>skatīt<<< Foto no pasākuma >>>skatīt<<<    Raksts >>>www.ntz.lv<<< 2012. gada 29. novembrī Āgenskalna Valsts ģimnāzijā uz „Ekselences balvas” finālu devās mūsu skolas bioloģijas skolotāja Sanita Baumane, kura klātienē apliecināja savu profesionalitāti un radošumu praktiskā darbībā.  Vairāk par šo pasākumu >>>skatīt<<< 2012. gada 15. novembrī VISC Inovatīvās pieredzes skolas seminārā „Dabaszinātnes un matemātika skolā - mūsdienīgi” pulcējās Tukuma un Engures novada ķīmijas un bioloģijas skolotāji, kuri vēroja divas mācību stundas -  skolotājas Dinas Putnieces  vadīto ķīmijas stundu 8.a klasē un skolotājas Sanitas Baumanes vadīto bioloģijas stundu 7.a klasē.  Skolotāju S.Eglītes un J.Čilipāna vadībā novada skolotāji mācījās analizēt vērotās mācību stundas, kas bija akcentētas  uz skolēnam sasniedzamo rezultātu. Semināra beigās skolotājas D.Putniece un S.Baumane  konsultēja novadu skolotājas par DZM projekta vizuālo materiālu, skolotāja un skolēna atbalsta materiālu izmantošanu mācību stundās. Skolotāju atsauksmes par semināru:

 • Ļoti labas mācību stundas.
 • Interesanta stundu analīze.
 • Idejas – reāls darbs, daudzveidīgs materiālu pielietojums.

2012. gada 8. novembrī  VISC Inovatīvās pieredzes skolas seminārā „Dabaszinātnes un matemātika skolā - mūsdienīgi” pulcējās Tukuma un Engures novada matemātikas un fizikas skolotāji. Viņi vēroja skolotājas Sandras Eglītes vadīto matemātikas stundu 8.a klasē un skolotāja Jāņa Čilipāna vadīto fizikas stundu 9.c klasē.  Pēc tam notika vēroto mācību stundu analīze, kuras laikā pārējo skolas pedagogi akcentēja gan jaunās, inovatīvās metodes, gan sadarbību starp skolēniem un skolotāju, gan labestīgo gaisotni klasē. Skolotāji S.Eglīte un J.Čilipāns konsultēja skolotājus par DZM projekta vizuālo materiālu izmantošanu mācību stundās. Skolotāju atsauksmes par semināru:

 • Ļoti labs semināra plānojums.
 • Patika stundas analīze.
 • Guvu idejas turpmākam darbam.
 • Ļoti laba mācību stunda.
 • Ļoti labas idejas kā nodrošināt atgriezenisko saiti starp skolēnu un skolotāju.
 • Domu apmaiņa, pozitīva atmosfēra stundas analīzē.

2011./2012.mācību gads

2.un 9. novembrī savā skolā uzņēmām Tukuma pilsētas skolu bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas skolotājus, lai izvērtētu un analizētu vērotās stundas un, lai dalītos pieredzē par izmantotajām metodēm un atbalsta materiāliem stundās. Katrā stundā ieguvēji ir ne tikai skolēni, bet arī stundas vērotāji, kas gūst pieredzi pilnveidojot savu profesionalitāti. Inovatīvās skolas komanda 24.novembrī devās uz Brocēnu vidusskolu, lai piedalītos stundu vērošanā un izvērtēšanā. Svarīgi ir stundas beigās izvērtēt iegūtās zināšanas gan skolēnam, gan skolotājam, lai saprastu vai plānotie rezultāti sasniegti. Darbojoties kopā profesionāliem pedagogiem izdodas daudz veiksmīgāk novērtēt stundas efektivitāti. Mūsu skolas projekta komanda 15.decembrī piedalījās reģionālajā inovatīvo skolu seminārā Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā. Vērojot atklātās stundas - bioloģijā, ķīmijā, fizikā, matemātikā, mācamies saredzēt procesu virzību orientētu uz skolēniem sasniedzamiem rezultātiem. Šajos semināros būtiska ir ne tikai stundu vērošana, bet arī analizēšana, jo vienmēr ir ko uzlabot un pilnveidot. Jaunā gada pirmajā mēnesī, 26.janvārī uzņemsim Kurzemes inovatīvo skolu komandas pie sevis, Tukuma 2.pamatskolā. Veiksmīgu sadarbību Jaunajā gadā īstenojot pārmaiņas eksaktajās zinātnēs vēl bioloģijas skolotāja Sanita Baumane. P.S. Inovatīvās pieredzes skolas seminārs 2011.gada 9.novembrī „Dabaszinātnes un matemātika skolā – mūsdienīgi!” (fotogaleriju>>>skatīt<<<); 2012.gada 26.janvārī >>>skatīt<<<

Sasniegumi mācībās

pucite2

Labākie sportā

sports

Ēdienkarte

kr9elvvdteoknfsuqvko