+371 63125351; +371 63125374  2.pamatskola@tukums.lv

Tukuma 2. pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vārda dienu šodien svin:

2020./2021. mācību gadā - Tukuma 2.pamatskolā:

 • mācās 476 skolēni; (mūzikas novirziena novirziena klasēs - 244 skolēni)
 • strādā 51 skolotāji.

Skolā ir 18 klašu komplekti. >>>skatīt<<<

  • Direktore – Dzintra Rībena
  • Direktores vietniece mācību darbā – Dina Putniece;
  • Direktores vietniece audzināšanas darbā  1. - 4.kl. – Pārsla Ivane5. - 9.kl. – Anda Dobele;
  • Direktores vietniece mācību darbā mūzikas novirziena klasēs – Ingrīda Čarbarte;
  • Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā – Mārtiņš Priede.

Skola īsteno:

 • Pamatizglītības programmu;
 • Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (mūzika) programmu;
 • Pamatizglītības programmu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā - mūzika;
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu.

Galvenie mācību un audzināšanas uzdevumi 2020./2021. m.g.

 • Kvalitatīva mācību procesa īstenošana, paplašinot skolotāju zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā.
 • Izglītojamo izpratnes un pareizas rīcības veicināšana par personīgo drošību un veselību skolā un sabiedrībā.

 Skolas vadība 2020. gada 1. septembrī  - D. Perševica,  A. Dobele, Dz. Rībena, I. Čarbarte, P. Ivane, D. Putniece.

Skolas vizītkarte

Sasniegumi mācībās

pucite2

Labākie sportā

sports

Ēdienkarte

kr9elvvdteoknfsuqvko