+371 63125351; +371 63125374  2.pamatskola@tukums.lv

Tukuma 2. pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vārda dienu šodien svin:

logo adobe pdf
 
 
1. Skolas iekšējās kārtības noteikumi >>> skatīt <<<
2. Skolas pašnovērtējuma ziņojums >>>skatīt<<<
3. Skolas nolikums >>>skatīt<<<
4. Izglītības programmas nodrošināšanai izmantojamo mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts 2020./2021.m.g. >>>skatīt <<<
5. Mācību sasniegumu vērtēšana >>>skatīt<<<
6. Iekšējie noteikumi par Covid19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu >>>skatīt<<<
7. Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 1. klasē >>>skatīt<<< 

Iesniegumi lejupielādēšanai: e-doc_1_a_kl             1_a_kl.                   e-doc_1_b_kl.                1_b_ kl.

Sasniegumi mācībās

pucite2

Labākie sportā

sports

Ēdienkarte

kr9elvvdteoknfsuqvko