+371 63125351; +371 63125374  2.pamatskola@tukums.lv

Tukuma 2. pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vārda dienu šodien svin:

Mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021. m.g >>>skatīt<<<

Skolotāju konsultāciju grafiks 2020./2021. m.g. >>>skatīt<<<

Mācību sasniegumu vērtēšana >>>skatīt<<<

Atbalsta personāla rekomendācijas >>>skatīt<<< ; >>>skatīt 1.-4. kl.skolēniem<<<

Kas mainījies 2020./2021. mācību gadā?

 • Kas ir mainījies mācību priekšmetu sarakstā, vērtēšanā, mācību pieejā, mācību organizēšanā?
 • Kāds ir mūsdienīgs skolēns?
 • Kā vecāki var atbalstīt bērnu mācībās?

Atbildes uz šiem jautājumiem saņemsiet  - "Skola 2030" izstrādātajā bukletā  vecākiem par pamatizglītību

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skola2030_buklets_Pamatskola.pdf

Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana mūsu skolā 1., 4., 7.klasēs. >>>lasīt<<<

 

2020./2021. mācību gada sadalījums:

 • Rudens brīvdienas – no 2020. gada 19. oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim;
 • Ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim;
 • Brīvdienas 1. klaseinebūs, sakarā ar ārkārtas situāciju un pagarināto ziemas brīvlaiku;
 • Pavasara brīvdienas – no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 21. martam;
 • 9.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā.
 • Vasaras brīvdienas 1.–8.klases izglītojamajiem – no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31.augustam.

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2020. / 2021. mācību gadā >>>skatīt<<<

Valsts pārbaudes darbi 3. klasei

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 17. februārim, rakstu daļa – 18. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 24. februārī.

Valsts pārbaudes darbi 6. klasei

Diagnosticējošie darbi notiek:

latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļa 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa - 17. februārī;;

matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 25. februārī;

dabaszinībās (rakstiski) – 2021. gada 4. martā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi 9. klasei

 • latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa - 2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa - 19. un 20. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – 2021. gada 25. maijā, mutvārdu daļa - 25. un 26. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 28. maijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2021. gada 1. jūnijā.

Sasniegumi mācībās

pucite2

Labākie sportā

sports

Ēdienkarte

kr9elvvdteoknfsuqvko