+371 63125351; +371 63125374  2.pamatskola@tukums.lv

Tukuma 2. pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vārda dienu šodien svin:

2014./2015. mācību gads

Skolas olimpiāžu rezultāti:

Latviešu valoda 5. - 9. klasēm >>>skatīt<<< Matemātika 5. - 9. klasēm >>>skatīt<<< Latviešu valoda un matemātika 1. - 4. klasēm >>>skatīt<<< Ķīmija 9. klasei >>>skatīt<<<

Valsts olimpiāžu rezultāti:

Valsts atklātā angļu valodas olimpiāde 9. klasēm Deivids Balodis (9. a kl.) - 1. vieta Valsts atklātā 4. mūzikas  olimpiāde Timotejs Gulbis (7. a kl.)2. vieta

Reģiona olimpiāžu rezultāti:

Valsts atklātā 4. mūzikas reģiona olimpiāde Timotejs Gulbis (7. a kl.) - 1. vieta Zemgales reģiona angļu valodas olimpiāde 8. klasēm Melisa Votinova (8. a kl.) - 2. vieta Zemgales novada 14. atklātā matemātikas olimpiāde  Jēkabpilī 19.03.2015. Viktorija Solovjova (7.b kl.) – 1. vieta; Anete Celma (6.a kl.) – 2. vieta; Diāna Maija Baumane (6.b kl.) – 2. vieta; Deivids Balodis (9.a kl.) – 2. vieta; Estere Gulbe (7.a kl.) – 3. vieta.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu rezultāti

Sākumskolas pētniecisko darbu skate Jēkabs Krists Prančs (4.a kl.) 1. vieta Ieva Zonenberga (4.b kl.) 3. vieta Sociālās zinības 8.klasei 8.a klases komanda (Kristers Melnis, Melisa Votinova, Amanda Dumbre)5. vieta - atzinība Mājturības un tehnoloģijas meitenēm - radošo darbu izstāde Diāna Maija Baumane (6.b kl.) 3. vieta Mājturības un tehnoloģijas meitenēm Diāna Maija Baumane (6.b kl.) 1. vieta Karīna Radziņa (5. a kl.) - 3. vieta Dārta Valdovska (7. b kl.) - 4. vieta - atzinība Fizika 8. – 9. klasēm (komandām) - 2. vieta Kristers Melnis (8. a kl.)  Deivids Balodis (9.a kl.) Beatrise Luīze Revina (9. a kl.) Artūrs Šuspāns (8.b kl.) Fizika 8. – 9. klasēm (indivuduāli) Kristers Melnis (8. a kl.) - 2. vieta Deivids Balodis (9.a kl.) - 4. vieta - atzinība Latviešu valoda un literatūra 9. klasei Kēta Elizabete Siliņa (9. a kl.)5. vieta - atzinība Ance Kazuša (9. a kl.) - 6. vieta  Latviešu valoda un literatūra 8. klasei Amanda Dumbre (8. a kl.)4. vieta - atzinība Melisa Votinova (8. a kl.) - 5. vieta  - atzinība Vēsture 9. klasei Ance Kazuša (9. a kl.) - 2. vieta Deivids Balodis (9. a kl.) - 3. vieta Angļu valoda  7. - 8.klasei Melisa Votinova (8. a kl.) - 1. vieta Kristers Melnis (8. a kl.) - 2. vieta Valters Biezbārdis (8. a kl.) - 8. vieta Angļu valodas konkurss 5. - 6.klasei Komanda ( Alise Upesleja (5.a kl.), Anete Celma (6.a kl.), Elisters Kristaps Lazdāns (6.a kl.)) -1. vieta Ķīmija  9.klasei Kēta Elizabete Siliņa (9. a kl.) - 1. vieta Estere Justīne Vilka (9. a kl.)2. vieta Matemātika 9. klasei Deivids Balodis (9. a kl.) - 2. vieta Evita Jemeļjanova (9. a kl.) - 6 .vieta Krievu valoda 8. - 9. klasei ( B grupa) Artjoms Veselkovs (8. b kl.) - 1. vieta Melisa Votinova (8. a kl.) - 3. vieta Bioloģija 9. klasei Beatrise Luīze Revina (9. a kl.) - 2. vieta Nikola Gabriela Veisberga (9. b kl.) - 5. vieta - atzinība Fizika 9. klasei Deivids Balodis (9. a kl.) - 3. vieta Matemātika 5. - 8. klasei Adrians Artūrs Zaharovs Ploriņš (5. a kl.) - 2. vieta Melisa Votinova (8. a kl.) - 2. vieta Karīna Radziņa (5. a kl.) - 3. vieta Atis Ozols (8. a kl.) - 3. vieta Viktorija Solovjova (7. b kl.) - 4 .vieta - atzinība Sanija Buta (5. b kl.) - 5 .vieta - atzinība Valsts atklātā mūzikas novada olimpiāde Timotejs Gulbis (7. a kl.) - 1. vieta Kombinētā  olimpiāde 2. klasei Rinalds Politers (2. b kl.)4 .vieta - atzinība Henriks Gustavs Jurēvics (2. b kl.)4 .vieta - atzinība Kombinētā  olimpiāde 1. klasei Nikolīne Krista Tesļuka (1. b kl.) - 2. vieta Matemātika 3.klasei Jānis Zukulis (3. a kl.) - 1. vieta Matemātika 4.klasei Eva Blumberga (4. a kl.)3. vieta Latviešu valoda 3. klasei Jānis Zukulis (3. a kl.) - 1. vieta Amanda Kempele (3. a kl.)2. vieta Latviešu valoda 4.klasei Marta Zvagule (4. b kl.)3. vieta Vācu valoda 8. klasei Signija Būmeistare (8. b kl.) - 4. vieta - atzinība Vizuālā māksla 1. - 9. klasei Alise Upesleja (5. a kl.) - 1. vieta Katrīna Dišlere (2. a kl.) - 2. vieta Ance Šadauska (3. a kl.) - 2. vieta Paula Jurševica (6. a kl.) - 2. vieta Keita Dubrovska (2. b kl.)  - 4 .vieta - atzinība Sintija Belavniece (9. b kl.) - 4 .vieta - atzinība Informātika 7. klasei Dārta Valdovska (7. b kl.) - 2. vieta Bioloģija 8. klasei Nora Brakmane (8. b kl.) - 3. vieta Daniela Upacere (8. a kl.) - 4 .vieta - atzinība Glītrakstīšanas konkurss 1. - 4. klasei Paula Vitauska (1. a kl.) - 1. vieta -(sk. D. Budreika) Dana Balklāva (1. a kl.) - 3. vieta - (sk. E. Skavronska) Keita Legzdiņa (2. a kl.) - 3. vieta - (sk. L. Mētra) Alise Dubrovska (2. b kl.) - 3. vieta - (sk. I. Gabaliņa) Anna Marija Brandava (3. a kl.) - 1. vieta -(sk. D. Budreika) Amanda Kempele (3. a kl.) - 1. vieta -(sk. D. Budreika) Kristers Valdmanis (4. b kl.) - 3. vieta -(sk. S. Jansone) Ance Kļaviņa (4. a kl.) - 4. vieta - atzinība -(sk. I. Lapiņa) Ģeogrāfija 8. klasei Viktorija Solovjova (7. b kl.) - 5. vieta - atzinība Ģeogrāfija 9. klasei Sociālās zinības 8.klasei

2013./2014. mācību gads

Pasākums "Skolas lepnums" 15.05.2014. >>>skatīt<<<

Balvas  „SKOLAS LEPNUMS 2014”laureāti

IMG_7582

Amanda Kempele  2.a Kristers Melnis  7.a
Jānis Zukulis  2.a Betija Luīze Kalēja  7.b
Alise Upesleja  4.a Deivids Balodis  8.a
Diāna Maija Baumane 5.b Ance Kazuša  8.a
Alise Gaile  6.a Kēta Elizabete Siliņa  8.a
Estere Gulbe  6.a Matīss Kore  9.a
Timotejs Gulbis  6.a Edgars Vaivala 9.a
Viktorija Solovjova  6.b Artūrs Zaķis 9.a
Melisa Votinova  7.a Edgars Poga  9.a
  Ieva Turķe  9.b

Skolēni, kuru sekmes, noslēdzot 2013./2014. mācību gadu,  ir teicamas un izcilas  no 1. - 4. klasei un no 5.-9. klasei. Skolēni, kuru sekmes 2013./2014. m.g. 1. semestrī ir teicamas un izcilas >>>skatīt<<< DSCF9210 1. - 4. klase DSCF9212 5. - 9. klase

Skolas olimpiāžu rezultāti:

Latviešu valoda 5. - 9. klasēm >>>skatīt<<< Matemātika 5. - 9. klasēm >>>skatīt<<< Latviešu valoda un matemātika 1. - 4. klasēm >>>skatīt<<< Ķīmija 9. klasei >>>skatīt<<<

Reģiona olimpiāžu rezultāti:

Valsts atklātā mūzikas novada olimpiāde 3.posms Timotejs Gulbis ( 6.a kl.) - 1. vieta  Melisa Votinova ( 7.a kl.) - 4. vieta (atzinība) Zemgales novada 13. atklātā matemātikas olimpiāde  Jēkabpilī 20.martā. Viktorija Solovjova (6.b kl.) – 1. vieta; Kristers Melnis (7.a kl.) – 2. vieta; Melisa Votinova (7.a kl.) – 2. vieta; Deivids Balodis (8.a kl.) – 2. vieta; Betija Luīze Kalēja (7.b kl.) – 3. vieta.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu rezultāti:

Fizika 8. – 9. klasēm individuālajā vērtējumā Deivids Balodis (8.a kl.) – 3. vieta Matīss Kore (9.a kl.) – atzinība Mājturības un tehnoloģijas “Gadalaiki – pavasaris” Alise Gaile (6.a kl.) – 2. vieta Daniela Upacere (7.a kl.) – 6. vieta Ģeogrāfija 8. klasei Deivids Balodis (8.a kl.) – 2. vieta; Roberts Vanags (8.b kl.) – 5. vieta; Informātikas olimpiāde 7.klasei Henrijs Sproģis (7.a kl.) – 2. vieta; Betija Luīze Kalēja (7.b kl.) – 4. vieta. Bioloģija 8. klasei Beatrise Luīze Revina (8.a kl.) – 6. vieta; Nikola Gabriela Veisberga (8.b kl.) –7. vieta. Sociālās zinības 8.klasei 8.a klases komanda (Deivids Balodis, Ance Kazuša, Kēta Elizabete Siliņa) - 1. vieta 8.b klases komanda (Diāna Blumberga, Nikola Gabriela Veisberga, Andželika Haselbauma- Aselbauma) - 2. vieta Angļu valodas olimpiāde 7. - 8.klasei Deivids Balodis (8.a kl.) – 1. vieta; Melisa Votinova ( 7.a kl.) - 3. vieta; Kristers Melnis (7.a kl.) - atzinība. Kombinētā  olimpiāde 2.klasei Jānis Zukulis (2.a kl.) -1. vieta; Olga Dāvida (2.a kl.) -atzinība. Kombinētā  olimpiāde 1.klasei Rinalds Politers(1.b kl.) - 1. vieta Matemātikas olimpiāde 4.klasei Artūrs Adrians Zaharovs Ploriņš - 6. vieta Vizuālās mākslas olimpiāde 1 - 9 .klasei Ance Šadauska (2.a kl.) - 1. vieta; Alise Upesleja (4.a kl.) - 1. vieta; Paula Jurševica (5.a kl.) - 1. vieta; Kēta Elizabete Siliņa (8.a kl.) - 1. vieta; Helena Kodoliņa (2.a kl.)  - 2.vieta; Linda Strihora (4.b kl.) - 2.vieta;  Keita Dubrovska (1.b kl.) -  3.vieta;  Megija Volfmane (6.b kl.) - 5. vieta; Alise Zvaigzne (9.b kl.) - 6.vieta; Ieva Busenberga - 8 vieta. Latviešu valoda olimpiāde 3. klasei Marta Zvagule (3.b kl.) - 2.vieta Latviešu valoda olimpiāde 4.klasei Alise Upesleja ( 4.a kl.) - atzinība Monta Augule ( 4.b kl.) - atzinība

Glītrakstīšanas konkurss 1.-4. klasei

Indra Rēzija Eihmane ( 1.b kl.)( sk.I. Gabaliņa ) – 2.vieta

Keita Legzdiņa ( 1.a kl.) ( sk. Liene Mētra ) – 2.vieta

Rēzija Kravčuka ( 2.a kl.) ( sk. Daiga Budreika ) – 2.vieta Inga Cīrule ( 2.b kl.) ( sk. Ineta Mežniece ) – 2.vieta Ance Kļaviņa ( 3.a kl.) ( sk. Inga Lapiņa ) – atzinība Ieva Zonenberga ( 3.b kl.)( sk. Sandra Jansone) – atzinība Maija Erlate ( 4.a kl.)( skolotāja Evita Skavronska ) – atzinība Vācu valoda 8. klasei Andželika Haselbauma- Aselbauma ( 8.b kl.) – atzinība Ģeogrāfija 9. klasei Matīss Kore ( 9.a kl.) - 1. vieta Bioloģija 9. klasei Matīss Kore ( 9.a kl.) - atzinība Fizika 9. klasei  Matīss Kore ( 9.a kl.) - 4. vieta Kevins Legzdiņš ( 9.a kl.) - 8. vieta Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.klasei Ance Kazuša ( 8.a kl.) - 3. vieta Nikola Gabriela Veisberga ( 8.b kl.) - 5. vieta Justīne Estere Vilka ( 8.a kl.) - 8. vieta Ķīmijas olimpiāde 9.klasei  Matīss Kore ( 9.a kl.) - 1. vieta Madara Markovska ( 9.a kl.) - 5. vieta Valsts atklātā mūzikas novada olimpiāde  Estere Gulbe ( 6.a kl.) - 1. vieta Timotejs Gulbis ( 6.a kl.) -1. vieta  Melisa Votinova ( 7.a kl.) - 1. vieta Matemātikas olimpiāde 5. - 8. klasei Diāna Maija Baumane (5.b kl.) - 2. vieta Viktorija Solovjova (6.b kl.) - 2. vieta Melisu Votinovu (7.a kl.) - 3. vieta Estere Gulbe (6.a kl.) - 6. vieta Luīze Betija Kalēja (7.a kl.) - 7. vieta

2012./2013. mācību gads

Konkurss “Labākā klase mācību darbā” 2012./2013.m.g.  >>>skatīt<<< Novada skolu apbalvošanas pasākums Tukuma 2. pamatskolā 31. maijā >>>skatīt<<<

Reģiona olimpiāžu rezultāti:

Reģiona atklātā matemātikas olimpiāde 4.klasei Diāna Maija Baumane ( 4.b kl.) - 2. vieta Adrians Dāvids ( 4.a kl.) - 2. vieta Zemgales novada 11. atklātās matemātikas olimpiādes laureāti Jēkabpilī 28.martā. Kristers Melnis (6.a kl.) - 1. vieta; Betija Luīze Kalēja (6.b kl.) - 1. vieta; Melisa Votinova (6.a kl.) - 2. vieta; Matīss Kore (8.a kl. ) - 3. vieta. Zemgales reģiona vācu valodas olimpiāde 8. klasei. Dārta Kuple (8.a kl.) - 1. vieta.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu rezultāti:

Ģeogrāfija 7. klasei Deivids Balodis ( 7.a kl.) -  5. vieta Roberts Vanags ( 7.b kl.) -  5. vieta Bioloģija 8.klasei Matīss Kore ( 8.a kl.) - 2.vieta Amanda Otto (8.b kl.) - 5. vieta Sociālās zinības 8.klasei Matīss Kore, Edgars Vaivala, Linda Gorbačuka ( 8.a kl. komanda) - 3.vieta Kārlis Fogelis, Alise Zvaigzne, Dāvis Veide ( 8.b kl. komanda) - 4.vieta Informātikas olimpiāde 7.klasei  Kēta Elizabete Siliņa ( 7.a kl.) - 2. vieta Latviešu valoda olimpiāde 3.klasei Alise Upesleja ( 3.a kl.) - 2. vieta Latviešu valoda olimpiāde 4.klasei Adrians Dāvids (4.a kl.) - 4. vieta Diāna Maija Baumane (4.b kl.) - 5. vieta Angļu valodas olimpiāde 7. - 8.klasei Deivids Balodis ( 7.a kl.) -  1. vieta Ričards Priedītis ( 8.b kl.) - 4.vieta Linards Biezbārdis ( 8.a kl.) - 5.vieta Vizuālās mākslas olimpiāde Marta Markovska (6.a kl.) - 1. vieta Sintija Belavniece (7.b kl.) - 1. vieta Alise Zvaigzne (8.b kl.) - 1. vieta Kēta Elizabete Siliņa (7.a kl.) - 2. vieta Matīss Kore (8.a kl.) - 2. vieta Paula Patrīcija Dembovska (3.a kl.) - 2. vieta Samanta Biseniece (9.c kl.) - 2. vieta Rūta Siliņa (3.a kl.) - 3. vieta Paula Jurševica (4.a kl.) - 3. vieta Anna Annija Vilka(9.c kl.) - 5. vieta Sofija Jakubovska (4.b kl.) - 7. vieta Evelīna Eva Stepanova (5.b kl.) - 7. vieta Ģeogrāfija 8. klasei Ričards Priedītis ( 8.b kl.) - 3. vieta Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 8. - 9. klasei B grupa Linda Gorbačuka (8.a kl.) - 1. vieta Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 8. - 9. klasei A grupa Artūrs Zaķis (8.a kl.) - 5. vieta Matemātikas olimpiāde 3.klasei Sanija Buta ( 3.b kl.) - 3. vieta Karīna Radziņa ( 3.a kl.) - 5. vieta Matemātikas olimpiāde 4.klasei Diāna Maija Baumane ( 4.b kl.) - 2. vieta Adrians Dāvids ( 4.a kl.) - 5. vieta Vācu valoda 8. klasei Dārta Kuple ( 8.a kl.) - 1. vieta Kombinētā  olimpiāde 1.klasei Jānis Zukulis ( 1.a kl.) - 1. vieta Ance Bērzāja ( 1.a kl.) - 4. vieta Kombinētā  olimpiāde 2.klasei Eva Blumberga ( 2.a kl.) - 7. vieta Jēkabs Krists Prančs ( 2.a kl.) - 8. vieta Matemātikas olimpiāde 5. - 8. klasei Betija Luīze Kalēja ( 6.b kl.) -  4.vieta Kristers Alsbergs ( 5.b kl.)  - 5.vieta Matīss Kore ( 8.a kl.)  - 7.vieta Ieva Daina Putniece ( 5.a kl.)  - 8.vieta Mārtiņš Ručevskis ( 5.a kl.)  - 8.vieta Kristers Melnis ( 6.a kl.)  - 8.vieta Deivids Balodis ( 7.a kl.)  - 9.vieta Ģeogrāfijas olimpiāde 9.klasei Aleksandra Tarasova ( 9.c kl.) - 4.vieta  Ķīmijas olimpiāde 9.klasei Rasma Kroņkalne ( 9.a kl.) -  2.vieta Aleksandra Tarasova ( 9.c kl.) - 5.vieta Latviešu valodas un literatūra 8. - 9. klasei Rasma Kroņkalne ( 9.a kl.) - 3. vieta Aleksandra Tarasova ( 9.c kl.) - 7.vieta Malva Eihentāle ( 9.b kl.) - 8.vieta Matīss Kore ( 8.a kl.) - 9.vieta Matemātika 9. klasei Anete Katrīna Logina ( 9. a kl.) - 5. vieta Ronalds Rastorgujevs ( 9.c kl.) - 10.vieta Fizika 9. klasei Aivis Artūrs Atvars (9.b kl.) - 3. vieta Ronalds Rastorgujevs (9.c. kl.) - 5. vieta Bioloģija 9.klasei Anete Katrīna Logina (9.a kl.) - 4. vieta Aleksandra Tarasova (9.c kl.) - 4. vieta

Skolas olimpiāžu rezultāti:

Latviešu valoda 5. - 9. klasēm >>>skatīt<<< Sākumskolas olimpiādes >>>skatīt<<< Skolēni, kuru sekmes 1.semestrī ir  labas, teicamas un izcilas - 1. - 3.kl. un 4. - 9. kl. 5. - 9. klašu skolēni, kuru sekmes 1.semestrī teicamas un izcilas Konkurss “Labākā klase mācību darbā” 2012./2013.m.g. 1.semestrī

Vietas

4. – 6.klašu grupā

7. – 9.klašu grupā

I

4.a – 7,61

9.a – 7,18

II

4.b – 7,27

8.a – 7,15

III

5.a – 7,22

9.c – 7,01

IV

 5.b – 6,95

7.a – 6,79

V

6.b – 6,88

8.b – 6,29

VI

6.a – 6,80

7.b – 6,06

VII

 

9.b – 6,01

2011./ 2012. mācību gads

Kopsavilkums par 2011./2012. m.g.

Skolas olimpiāžu rezultāti:

Latviešu valodā - 5.-7. kl. ; 8.- 9. kl. Matemātikā - 5. - 7. kl. Matemātika un latviešu valoda - 1. - 4. kl. Angļu valoda - 7.; 8. kl. Informātika - 7. kl.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību olimpiāžu rezultāti:

Matemātika - 5.-8. klasei Matemātika - 1.;3.; 4.klasei Vizuālā māksla - 1.- 9. klasei Ķīmija - 9. klasei Latviešu val. - 1.; 2. klasei Latviešu val. - 3.; 4. klasei Krievu val. - 9.klasei Angļu val. - 7.; 8. klasei Informātika - 7. klasei Ģeogrāfija - 7. klasei Bioloģija - 8. klasei Sociālās zinības - 8.klasei Mājturība meitenēm 5 . - 8.klasei

Zemgales novada 11. atklātajā matemātikas olimpiādē Jēkabpilī

>>>skatīt<<<

29. maija Novada skolu apbalvošanas pasākums Tukuma kultūras namā >>>skatīt<<<

Konkurss "Labākā klase mācību darbā" 2011./2012.m.g. turpinās >>>skatīt<<<

Konkursa rezultāti 2o11. gada decembrī >>>skatīt<<<

Skolēni, kuru sekmes 2011./2012. m.g. 1.semestrī sekmes bijušas izcilas, labas un teicamas >>>skatīt<<<

Konkursa rezultāti uz 2012. gada 1.maiju >>>skatīt<<<

 

2010./2011. mācību gads

Sveicam 2010./2011.m.g. mācību olimpiāžu laureātus!

Tukuma novadā >>>skatīt<<< Zemgales novada atklātajā matemātikas olimpiādē >>>skatīt<<< Konkursa 2010./2011. m.g. labākā klase mācību darbā laureāti. >>>skatīt<<<

Sasniegumi mācībās

pucite2

Labākie sportā

sports

Ēdienkarte

kr9elvvdteoknfsuqvko