+371 63125351; +371 63125374  2.pamatskola@tukums.lv

Tukuma 2. pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vārda dienu šodien svin:

2020./ 2021.  MĀCĪBU GADS

MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

Latviešu valoda - Vivita Jaunkļaviņa, Evija Krūmiņa; Inga Poga.
Angļu valoda - Anita Lučkovska,Sigita Roena - Immermane, Līga Ozola; Diāna Kovaļova; Liene Mētra - Meijere.
Vācu valoda - Rasma Remese.  
Krievu valoda - Ināra Poļakova; Svetlana Votinova.
Matemātika - Sandra Eglīte, Agrita Apine, Jolanta Ostrovska, Anda Freidenfelde
Informātika, datorika - Agrita Apine, Anda Freidenfelde.
Dabaszinības, bioloģija -  Ineta Mežniece; Sanita Baumane.
Ģeogrāfija - Sanita Baumane. 
Ķīmija - Dina Putniece, Sanita Baumane.
Fizika, inženierzinības - Jolanta Ostrovska.
Vēsture, sociālās zinības - Aivars Treidis, Anda Dobele, Anna Riktere.
Mājturība- Sanda Zimerte, Sandra Jansone, Juris Poga.

Sākumskolas skolotājas: Līga Ozola; Aina Reķe, Sandra Jansone, Ilze Gabaliņa, Pārsla Ivane, Inga Lapiņa,

Ineta Mežniece, Evita Skavronska; Liene Mētra - Meijere.

Vizuālā māksla - Jolanta Balode; Evita Skavronska.
Kristīgā mācība - Inga Kalniņa.
Mūzika -  Dace Perševica, Ritma Zāģere; Sanita Apine.
Sports - Ieva Belousa, Juris Kožeurovs.
Dejas - Juris Poga, Evita Skavronska.

Instrumentspēle Ingrīda Čarbarte, Irina Lopesa Himenesa, Ludmila Gorevalova, Mārīte Mundiciema,  Aivars Sprigulis; Solvita Priede;

Ilze Bite, Anda Vilka; Sanita Šteina, Agnese Vītoliņa, Rihards Jakuško.

Skolas bibliotekāre -  Vineta Rozenberga.

Logopēde - Daina Medne.

Sociālais pedagogs - Ērika Balgalve.

Psihologs -  Ramona Pole.

Pedagogu kolektīvs

 Tehniskie darbinieki

1. a klase, audzinātāja Līga Ozola

1. b klase, audzinātāja Aina Reķe

2. a klase, audzinātāja Inga Lapiņa

2. b klase, audzinātāja Sandra Jansone

3. a klase, audzinātāja Evita Skavronska

3. b klase, audzinātāja Ineta Mežniece

4. a klase, audzinātāja Ilze Gabaliņa

4. b klase, audzinātāja Liene Mētra - Meijere 

5. a klase, audzinātāja Vivita Jaunkļaviņa

5. b klase, audzinātāja Jolanta Ostrovska

6. a klase, audzinātāja Ināra Poļakova

 

6. b klase, audzinātāja Sigita Roena - Immermane

7. a klase, audzinātāja Inga Poga

7. b klase, audzinātāja Evija Krūmiņa

8. a klase, audzinātāja Sanita Apine

8. b klase, audzinātāja Diāna Kovaļova

9. a klase, audzinātāja Dace Perševica

9. b klase, audzinātāja Anita Lučkovska

2019./ 2020.  MĀCĪBU GADS

MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

Latviešu valoda - Vivita Jaunkļaviņa, Vineta Rozenberga, Evija Krūmiņa; Inga Poga
Angļu valoda - Anita Lučkovska,Sigita Roena - Immermane, Līga Ozola; Diāna Kovaļova; Liene Mētra - Meijere
Vācu valoda - Rasma Remese  
Krievu valoda - Ināra Poļakova; Svetlana Votinova
Matemātika - Sandra Eglīte, Agrita Apine, Jolanta Ostrovska, Anda Freidenfelde
Informātika - Agrita Apine
Dabaszinības, bioloģija -  Ineta Mežniece; Sanita Baumane
Ģeogrāfija - Sanita Baumane 
Ķīmija - Dina Putniece, Sanita Baumane
Fizika - Jolanta Ostrovska
Vēsture, sociālās zinības - Aija Miezīte; Aivars Treidis, Anna Riktere
Mājturība- Sanda Zimerte, Sandra Jansone, Juris Poga

Sākumskolas skolotājas: Līga Ozola; Aina Reķe, Sandra Jansone, Ilze Gabaliņa, Pārsla Ivane, Inga Lapiņa,

Ineta Mežniece, Evita Skavronska; Liene Mētra - Meijere

Vizuālā māksla - Jolanta Balode; Evita Skavronska
Kristīgā mācība - Inga Kalniņa
Mūzika - Ingrīda Čarbarte, Dace Perševica, Ritma Zāģere; Sanita Apine
Sports - Ieva Belousa, Juris Kožeurovs
Dejas - Juris Poga

Instrumentspēle -  Irina Lopesa Himenesa, Ludmila Gorevalova, Mārīte Mundiciema,  Aivars Sprigulis; Solvita Priede;

Ilze Bite, Anda Vilka; Sanita Šteina, Agnese Vītoliņa.

Logopēds - Daina Medne
Sociālais pedagogs - Ērika Balgalve

 Pedagogu kolektīvs 01.09.2020 

 Tehniskie darbinieki 01.09.2020 

1. a klase, audzinātāja Inga Lapiņa

1. b klase, audzinātāja Sandra Jansone

2. a klase, audzinātāja Evita Skavronska

2. b klase, audzinātāja Ineta Mežniece

3. a klase, audzinātāja Ilze Gabaliņa

3. b klase, audzinātāja Liene Mētra - Meijere 

4. a klase, audzinātāja Līga Ozola

4. b klase, audzinātāja Aina Reķe

5. a klase, audzinātāja Ināra Poļakova

5. b klase, audzinātāja Sigita Roena - Immermane

6. a klase, audzinātāja Inga Poga

 

6. b klase, audzinātāja Evija Krūmiņa

7. a klase, audzinātāja Sanita Apine

7. b klase, audzinātāja Diāna Kovaļova

8. a klase, audzinātāja Dace Perševica

8. b klase, audzinātāja Anita Lučkovska

9. a klase, audzinātāja Agrita Apine

9. b klase, audzinātāja Sanita Baumane

2018./ 2019.  MĀCĪBU GADS

MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

Latviešu valoda - Vivita Jaunkļaviņa, Vineta Rozenberga, Evija Krūmiņa; Inga Poga.
Angļu valoda - Anita Lučkovska,Sigita Roena - Immermane, Līga Ozola; Diāna Kovaļova; Liene Mētra - Meijere.
Vācu valoda - Rasma Remese  
Krievu valoda - Ināra Poļakova; Svetlana Votinova
Matemātika - Sandra Eglīte, Agrita Apine, Ruta Liepa
Informātika - Agrita Apine
Dabaszinības, bioloģija -  Ineta Mežniece; Sanita Baumane
Ģeogrāfija - Sanita Baumane 
Ķīmija - Dina Putniece
Fizika - Gita Vīnakmene
Vēsture, sociālās zinības - Aija Miezīte; Aivars Treidis, Anna Riktere
Mājturība- Sanda Zimerte, Sandra Jansone, Juris Poga

Sākumskolas skolotājas: Līga Ozola; Aina Reķe, Sandra Jansone, Ilze Gabaliņa, Pārsla Ivane, Inga Lapiņa,

Ineta Mežniece, Evita Skavronska; Liene Mētra - Meijere.

Vizuālā māksla - Jolanta Balode; Evita Skavronska
Kristīgā mācība - Inga Kalniņa
Mūzika - Ingrīda Čarbarte, Dace Perševica, Ritma Zāģere; Sanita Apine
Sports - Ieva Belousa, Juris Kožeurovs
Dejas - Juris Poga

Instrumentspēle -  Irina Soiko, Ludmila Gorevalova, Mārīte Mundiciema,  Aivars Sprigulis; Solvita Priede;

Ilze Bite, Anda Vilka; Sanita Šteina.

Logopēds - Daina Medne
Psihologs -  Sociālais pedagogs - Ērika Balgalve

 

 Pedagogu kolektīvs 

skolot1 800x534

 Tehniskie darbinieki 

tehn 800x533

1. a klase, audzinātāja Evita Skavronska

1a

1. b klase, audzinātāja Ineta Mežniece

1b 800x533

2. a klase, audzinātāja Ilze Gabaliņa

2a 800x533

2. b klase, audzinātāja Liene Mētra - Meijere

2b 800x533

3. a klase, audzinātāja Līga Ozola

3a 800x533

3. b klase, audzinātāja Aina Reķe

3b 800x533

4. a klase, audzinātāja Sandra Jansone

4a 800x534

4. b klase, audzinātāja Inga Lapiņa

4b 800x533

5. a klase, audzinātāja Inga Poga

5a 800x534

5. b klase, audzinātāja Evija Krūmiņa

5b 800x533

6. a klase, audzinātāja Sanita Apine

 6a 800x600

6. b klase, audzinātāja Diāna Kovaļova

6b 800x533

7. a klase, audzinātāja Dace Perševica

7a 800x534

7. b klase, audzinātāja Anita Lučkovska

7b 800x533

8. a klase, audzinātāja Agrita Apine

8a 800x533

8. b klase, audzinātāja Sanita Baumane

8b 800x534

9. a klase, audzinātāja Sigita Roena - Immermane

9a 800x533

9. b klase, audzinātāja Ināra Poļakova

9b 800x533

2017./ 2018.  MĀCĪBU GADS

 Pedagogu kolektīvs 

skolotaji

 Tehniskie darbinieki 

tehniskie

1. a klase, audzinātāja Ilze Gabaliņa

1 a

1. b klase, audzinātāja Liene Mētra - Meijere

 1 bb

2. a klase, audzinātāja Līga Ozola

2 a

2. b klase, audzinātāja Aina Reķe

2 b

3. a klase, audzinātāja Sandra Jansone

3 a

3. b klase, audzinātāja Inga Lapiņa

3 b

4. a klase, audzinātāja Evita Skavronska

4 a

4. b klase, audzinātāja Ineta Mežniece

4 b

5. a klase, audzinātāja Sanita Apine

5 a

5. b klase, audzinātāja Diāna Kovaļova

5 b

6. a klase, audzinātāja Dace Perševica

6 a

6. b klase, audzinātāja Anita Lučkovska

6 b

7. a klase, audzinātāja Agrita Apine

7 a

7. b klase, audzinātāja Sanita Baumane

7 b

8. a klase, audzinātāja Sigita Roena - Immermane

8 a

8. b klase, audzinātāja Ināra Poļakova

8 b

9. a klase, audzinātāja Ruta Liepa

9 a

9. b klase, audzinātāja Vivita Jaunkļaviņa

9 b

mācību priekšmetu skolotāji

Latviešu valoda - Vivita Jaunkļaviņa, Vineta Rozenberga, Evita Puriņa; Inga Poga.
Angļu valoda - Anita Lučkovska,Sigita Roena - Immermane, Līga Ozola; Diāna Kovaļova; Liene Mētra - Meijere.
Vācu valoda - Rasma Remese  
Krievu valoda - Ināra Poļakova; Svetlana Votinova
Matemātika - Sandra Eglīte, Agrita Apine, Ruta Liepa
Informātika - Agrita Apine
Dabaszinības, bioloģija -  Ineta Mežniece; Sanita Baumane
Ģeogrāfija - Sanita Baumane 
Ķīmija - Dina Putniece
Fizika - Gita Vīnakmene
Vēsture, sociālās zinības - Aija Miezīte; Aivars Treidis, Anna Riktere
Mājturība- Sanda Zimerte, Sandra Jansone, Juris Poga

Sākumskolas skolotājas: Līga Ozola; Aina Reķe, Sandra Jansone, Ilze Gabaliņa, Pārsla Ivane, Inga Lapiņa,

Ineta Mežniece, Evita Skavronska; Liene Mētra - Meijere.

Vizuālā māksla - Jolanta Balode; Evita Skavronska
Kristīgā mācība - Inga Kalniņa
Mūzika - Ingrīda Čarbarte, Dace Perševica, Ritma Zāģere; Sanita Apine
Sports - Ieva Belousa, Juris Kožeurovs
Dejas - Juris Poga

Instrumentspēle -  Irina Soiko, Ludmila Gorevalova, Mārīte Mundiciema,  Aivars Sprigulis; Mārtiņš Priede; Sanita Reimane,

Ilze Bite, Agnese Vītoliņa, Anda Vilka; Māra Ģērmane; Sanita Reimane.

Logopēds - Daina Medne; Evita Puriņa
Psihologs - Ruta Krupinska; Sociālais pedagogs - Ērika Balgalve

2016./2017. mācību gads

Mācību priekšmetu skolotāji 

Latviešu valoda - Vivita Jaunkļaviņa, Vineta Rozenberga, Evita Puriņa; Alda Urtāne.
Angļu valoda - Anita Lučkovska,Sigita Roena - Immermane, Līga Ozola; Diāna Kovaļova
Vācu valoda - Rasma Remese  
Krievu valoda - Ināra Poļakova; Svetlana Votinova
Matemātika - Sandra Eglīte, Agrita Apine, Ruta Liepa
Informātika - Agrita Apine
Dabaszinības, bioloģija - Sanita Baumane; Ineta Mežniece
Ģeogrāfija - Sanita Baumane 
Ķīmija - Dina Putniece
Fizika - Jānis Čilipāns
Vēsture, sociālās zinības - Aija Miezīte; Aivars Treidis, Anna Riktere
Mājturība- Sanda Zimerte, Sandra Jansone, Juris Poga

Sākumskolas skolotājas: Līga Ozola; Aina Reķe, Sandra Jansone, Ilze Gabaliņa, Pārsla Ivane, Inga Lapiņa,

Ineta Mežniece, Evita Skavronska

Vizuālā māksla - Jolanta Balode; Evita Skavronska
Kristīgā mācība - Inga Kalniņa
Mūzika - Ingrīda Čarbarte, Dace Perševica, Ritma Zāģere; Sanita Apine
Sports - Ieva Belousa, Juris Kožeurovs
Dejas - Juris Poga

Instrumentspēle -  Irina Soiko, Ludmila Gorevalova, Mārīte Mundiciema,  Aivars Sprigulis; Mārtiņš Priede; Sanita Reimane,

Ilze Bite, Agnese Vītoliņa, Anda Vilka; Māra Ģērmane

Logopēds - Rudīte Merirande; Evita Puriņa
Psihologs - Ruta Krupinska; Sociālais pedagogs - Ērika Balgalve

 Pedagogu kolektīvs 

skolot 2016

 Tehniskie darbinieki 

tehn darb 2016

Klašu kolektīvi 2016. gada 1.septembrī

1a  1b
 2a  2b
 3a  3b
 4a  4b
 5a 5b
 6a  6b
 7a  7b
 8a  8b
 9a 2 9b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015./ 2016.g.  mācību gads

pedag

 Pedagogu kolektīvs

 tehn

Skolas tehniskie darbinieki  un atbalsta personāls 

1a

1.a klase – Sandra Jansone

1b

1.b klase – Inga Lapiņa

2a

2.a klase – Evita Skavronska

2b

2.b klase –Ineta Mežniece

3a

3.a klase – Līga Ozola

3b

3.b klase – Ilze Gabaliņa

4a

4.a klase – Daiga Budreika

4b

4.b klase – Aina Reķe

5a

5.a klase – Agrita Apine

5b

5.b klase – Sanita Baumane

6a

6.a klase – Sigita Roena Immermane

6b

6.b klase – Mikaela Lagzdiņa

7a

7.a klase – Ruta Liepa

7b

7.b klase –Vivita Jaunkļaviņa

8a

 8.a klase – Sandra Eglīte

8b

 8.b klase – Diāna Kovaļova

9a

9.a klase –  Anita Lučkovska

9b

9.b klase –Evita Puriņa

 Mācību priekšmetu skolotāji:

Latviešu valodas skolotājas - Vivita Jaunkļaviņa, Vineta Rozenberga, Evita Puriņa; Angļu valodas skolotājas - Anita Lučkovska,Sigita Roena - Immermane, Līga Ozola; Diāna Kovaļova; Vācu valodas skolotāja - Ilze Kalniņa; Krievu valodas skolotāja - Ināra Poļakova; Matemātikas skolotājas - Sandra Eglīte, Agrita Apine, Ruta Liepa; Informātikas skolotāja - Agrita Apine; Dabaszinību, bioloģijas skolotājas - Sanita Baumane; Ineta Mežniece; Ģeogrāfijas skolotāja - Sanita Baumane; Ķīmijas skolotāja - Dina Putniece; Fizikas skolotājs - Jānis Čilipāns; Vēstures skolotāja - Aija Miezīte; Mājturības skolotāji - Sanda Zimerte, Sandra Jansone, Juris Poga; Sociālo zinību skolotāja - Anna Riktere; Vizuālās mākslas skolotāja - Mikaela Lagzdiņa; Kristīgās mācības skolotāja - Inga Kalniņa; Mūzikas skolotājas - Anda Vilka, Ingrīda Čarbarte, Dace Perševica, Ritma Zāģere; Sanita Apine; Sporta skolotāji - Ieva Belousa, Raimonds Kalviņš; Deju skolotājs - Juris Poga; Logopēds - Rudīte Merirande; Psihologs - Ruta Krupinska; Sociālais pedagogs - Ērika Balgalve; Instrumentspēles skolotāji -  Irina Soiko, Ludmila Gorevalova, Mārīte Mundiciema,  Aivars Sprigulis; Mārtiņš Priede; Sanita Reimane, Solvita Priede, Agnese Vītoliņa. 

2014./ 2015.g.  mācību gads

skolot Pedagogu kolektīvs 2014.gada 1. septembrī Klases un audzinātāji 2014./2015.m.g.: 1a

 • 1.a klaseEvita Skavronska

1b

 • 1.b klaseIneta Mežniece

2a

 • 2.a klaseLiene Mētra

2b

 • 2.b klaseIlze Gabaliņa

3a

 • 3.a klaseDaiga Budreika

3b

 • 3.b klaseAina Reķe

4a

 • 4.a klaseInga Lapiņa

4b

 • 4.b klaseSandra Jansone

5a

 • 5.a klase Sigita Roena Immermane 

5b

 • 5.b klase Mikaela Lagzdiņa

6a

 • 6.a klaseRuta Liepa

6b

 • 6.b klaseVivita Jaunkļaviņa

7a

 • 7.a klaseSandra Eglīte

7b

 • 7.b klaseJana Riekstiņa

8a

 •  8.a klaseAnita Lučkovska

8b

 •  8.b klaseEvita Puriņa

9a

 • 9.a klaseAgrita Apine

9b

 • 9.b klaseInāra Poļakova

Mācību priekšmetu skolotāji: Latviešu valodas skolotājas - Vivita Jaunkļaviņa, Jana Riekstiņa, Vineta Rozenberga, Evita Puriņa; Angļu valodas skolotājas - Anita Lučkovska,Sigita Roena - Immermane, Liene Mētra; Agnese Bērziņa Vācu valodas skolotāja - Ilze Kalniņa; Krievu valodas skolotājas - Ināra Poļakova, Jana Riekstiņa; Matemātikas skolotājas - Sandra Eglīte, Agrita Apine, Ruta Liepa; Informātikas skolotāja - Agrita Apine; Dabaszinību, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja - Sanita Baumane; Ineta Mežniece; Ģeogrāfijas skolotāja - Sanita Baumane; Ķīmijas skolotāja - Dina Putniece; Fizikas skolotājs - Jānis Čilipāns; Vēstures skolotāja - Aija Miezīte; Mājturības skolotāji - Sanda Zimerte, Sandra Jansone, Juris Poga; Sociālo zinību skolotāja - Anna Riktere; Vizuālās mākslas skolotāja - Mikaela Lagzdiņa; Kristīgās mācības skolotāja - Dina Putniece; Mūzikas skolotājas - Anda Vilka, Ingrīda Čarbarte, Dace Perševica, Ritma Zāģere; Agnese Vītoliņa; Līga Straume; Sporta skolotāji - Ieva Belousa, Raimonds Kalviņš; Deju skolotājs - Juris Poga; Logopēds - Rudīte Merirande; Psihologs - Ruta Krupinska; Sociālais pedagogs - Ērika Balgalve; Instrumentspēles skolotāji -  Irina Soiko, Ludmila Gorevalova, Mārīte Mundiciema,  Aivars Sprigulis; Mārtiņš Priede; Sanita Reimane. tehn Skolas tehniskie darbinieki  un atbalsta personāls 2014. gada 1. septembrī

2013./ 2014.g.  mācību gads

skolot_2013 Pedagogu kolektīvs 2013.gada 2.septembrī Klases un audzinātāji 2013./2014.m.g.: 1a

 • 1.a klaseLiene Mētra

1b

 • 1.b klaseIlze Gabaliņa

2a

 • 2.a klaseDaiga Budreika

2b

 • 2.b klaseAina Reķe

3a

 • 3.a klaseInga Lapiņa

3b

 • 3.b klaseSandra Jansone

4a

 • 4.a klaseEvita Skavronska

4b

 • 4.b klaseIneta Mežniece

5a

 • 5.a klaseRuta Liepa

5b

 • 5.b klaseVivita Jaunkļaviņa

6a

 • 6.a klaseSandra Eglīte

6b

 • 6.b klaseJana Riekstiņa

7a

 • 7.a klase Anita Lučkovska

7b

 • 7.b klase Evita Puriņa

8a

 •  8.a klase Agrita Apine

8b

 •  8.b klase Ināra Poļakova

9a

 • 9.a klase Vineta Rozenberga

9b

 • 9.b klase Sanita Baumane

Mācību priekšmetu skolotāji: Latviešu valodas skolotājas - Vivita Jaunkļaviņa, Jana Riekstiņa, Vineta Rozenberga, Evita Puriņa; Angļu valodas skolotājas - Anita Lučkovska,Sigita Roena - Immermane, Liene Mētra; Vācu valodas skolotāja - Ilze Kalniņa; Krievu valodas skolotājas - Ināra Poļakova, Jana Riekstiņa; Matemātikas skolotājas - Sandra Eglīte, Agrita Apine, Ruta Liepa; Informātikas skolotāja - Agrita Apine; Dabaszinību, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja - Sanita Baumane; Ineta Mežniece; Ģeogrāfijas skolotāja - Astrīda Samoviča; Sanita Baumane Ķīmijas skolotāja - Dina Putniece; Fizikas skolotājs - Jānis Čilipāns; Vēstures skolotāja - Aija Miezīte; Mājturības skolotāji - Sanda Zimerte, Sandra Jansone, Juris Poga; Sociālo zinību skolotāja - Anna Riktere; Vizuālās mākslas skolotāja - Mikaela Lagzdiņa; Kristīgās mācības skolotāja - Dina Putniece; Mūzikas skolotājas - Anda Vilka, Ingrīda Čarbarte, Dace Perševica, Ritma Zāģere; Agnese Vītoliņa; Līga Straume, Solvita Zavadska; Sporta skolotāji - Ieva Belousa, Raimonds Kalviņš; Deju skolotājs - Juris Poga; Logopēds - Rudīte Merirande; Psihologs - Ruta Krupinska; Sociālais pedagogs - Ērika Balgalve; Instrumentspēles skolotāji -  Irina Soiko, Ludmila Gorevalova, Mārīte Mundiciema, Gunta Kavecka, Aivars Sprigulis; Mārtiņš Priede. tehn_2013 Skolas tehniskie darbinieki  un atbalsta personāls 2013. gada 2. septembrī

2012./ 2013.g.  mācību gads

  Pedagogu kolektīvs 2012.gada 3.septembrī Klases un audzinātāji 2012./2013.m.g.:  

 • 1.a klaseDaiga Budreika

 

 • 1.b klaseAina Reķe

 

 • 2.a klaseInga Lapiņa

 

 • 2.b klaseSandra Jansone

 

 • 3.a klaseEvita Skavronska

 

 • 3.b klaseIneta Mežniece

 

 • 4.a klaseIlze Gabaliņa

 

 • 4.b klase Liene Mētra

 

 • 5.a klase Līga Ozola

 

 • 5.b klase Inga Robalte

 

 • 6.a klase Anita Lučkovska

 

 • 6.b klase Evita Puriņa

 

 •  7.a klase Agrita Apine

 

 •  7.b klase Ināra Poļakova

 

 • 8.a klase Vineta Rozenberga

 

 • 8.b klase Sanita Baumane

 

 • 9.a klase Vivita Jaunkļaviņa

 

 • 9.b klaseRuta Liepa

 

 • 9.c klaseSandra Eglīte

Mācību priekšmetu skolotāji: Latviešu valodas skolotājas - Vivita Jaunkļaviņa, Jana Riekstiņa, Vineta Rozenberga, Evita Puriņa;  Inga  Robalte Angļu valodas skolotājas - Anita Lučkovska, Līga Ozola, Liene Mētra, Inga Robalte; Vācu valodas skolotāja - Ilze Kalniņa; Krievu valodas skolotājas - Ināra Poļakova, Jana Riekstiņa; Matemātikas skolotājas - Sandra Eglīte, Agrita Apine, Ruta Liepa; Informātikas skolotāja - Agrita Apine; Dabaszinību, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja - Sanita Baumane; Ineta Mežniece; Ģeogrāfijas skolotāja - Astrīda Samoviča; Sanita Baumane Ķīmijas skolotāja - Dina Putniece; Fizikas skolotājs - Jānis Čilipāns; Vēstures skolotāja - Aija Miezīte; Mājturības skolotāji - Sanda Zimerte, Sandra Jansone, Juris Poga; Sociālo zinību skolotāja - Anna Riktere; Vizuālās mākslas skolotāja - Mikaela Lagzdiņa; Kristīgās mācības skolotāja - Mārīte Luguze; Mūzikas skolotājas - Anda Vilka, Ingrīda Čarbarte, Dace Perševica, Ritma Zāģere; Agnese Vītoliņa; Līga Straume Sporta skolotāji - Ieva Belousa, Raimonds Kalviņš; Deju skolotājs - Juris Poga; Logopēds - Rudīte Merirande; Psihologs - Ruta Krupinska; Sociālais pedagogs - Anita Tenisa; Instrumentspēles skolotāji - Sanita Reimane, Irina Soiko, Ludmila Gorevalova, Mārīte Mundiciema, Gunta Kavecka, Aivars Sprigulis; Mārtiņš Priede.   Skolas tehniskie darbinieki 2012. gada 3. septembrī

2011./ 2012.g.  mācību gads

Pedagogu kolektīvs 2011.gada 1.septembrī Klases un audzinātāji 2011./2012.m.g.:

 • 1.a klase Inga Lapiņa

 • 1.b klaseSandra Jansone

 • 2.a klase Evita Skavronska

 • 2.b klaseIneta Mežniece

 • 3.a klaseIlze Gabaliņa

 • 3.b klaseLiene Mētra

 • 4.a klaseDaiga Budreika

 • 4.b klaseAina Reķe

 • 5.a klaseAnita Lučkovska

 • 5.b klaseEvita Puriņa

 • 6.a klaseAgrita Apine

 • 6.b klaseInāra Poļakova

 • 7.a klaseVineta Rozenberga

 • 7.b klaseSanita Baumane

 • 7.c klaseLīga Ozola

 • 8.a klaseVivita Jaunkļaviņa

 • 8.b klaseRuta Liepa

 • 8.c klase Sandra Eglīte

 • 9.a klaseDace Perševica

 • 9.b klaseMikaela Lagzdiņa

 • 9.c klaseAnna Riktere

Tehniskie darbinieki 2011.gada 1.septembrī

29180747

Sasniegumi mācībās

pucite2

Labākie sportā

sports

Ēdienkarte

kr9elvvdteoknfsuqvko