+371 63125351; +371 63125374  2.pamatskola@tukums.lv

Tukuma 2. pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vārda dienu šodien svin:

2016. /2017. mācību gads

Ziemassvētku koncerti

„Kāpēc vairot sāpes? Lai pasaulē vairojas prieks!”Ar šādu moto tika veidots Ziemassvētku koncertuzvedums ,,Kaķīša dzirnavas” 1.- 4. klašu vecākiem. Tas lika aizdomāties gan bērniem, gan vecākiem par to, kādā pasaulē dzīvojam, un ko katrs varam darīt, lai tā kļūtu labāka. Ar Kārļa Skalbes pasakas tēlu, mūzikas un deju  palīdzību tika uzburtas dažādas dzīves ainas. Tās vēlreiz apliecināja , ka visos laikos ir bijušas un būs aktuālas vienas un tās pašas problēmas- attiecības starp bērniem un vecākiem, naudas vara pār cilvēcību, bet pāri visam labestība un cilvēkmīlestība, kas var izglābt pasauli no ļaunuma. sk. attēlus

Uz Ziemassvētku koncertu „Kamēr svecīte deg!” tika aicināti 5.-9. klašu vecāki. Koncerts tika veidots kā muzikāli literārs uzvedums, kurā skanēja gan latviešu klasiķu, gan mūsdienu autoru dzeja. Muzikālo ietērpu veidoja gan atsevišķu klašu, gan koru kolektīvu un instrumentālo ansambļu priekšnesumi. Koncerts radīja īpašu Ziemassvētku noskaņu, kas ļāva uz brīdi nolikt malā dienas darba steigu, sakārtot domas un saprast, kas ir mūsu prioritātes šajā materiālajā pasaulē, un kas patiesi spēj cilvēku darīt laimīgu.sk. attēlus 

Direktores vietniece audzināšanas darbā Pārsla Ivane

1.a klases skolēnu Lāčplēša dienas tikšanās ar Latvijas armijas karavīru

11.novembrī - Lāčplēša dienā  pie 1.a klases ciemojās Sandija Jēča tētis - Aigars Jēcis. Skolēni gan klausījās, gan arī praktiski darbojās. Karavīrs stāstīja par to, kas notiek kara zonā. Kā notiek aizsardzība, vai uzbrukums. Demonstrēja - kā notiek izdzīvošana brīvā dabā, arī ziemas laikā. Skolēni varēja izmēģināt karavīru pusdienas, formas tērpu un telti, kurā karavīri nakšņo.skatīt attēlus

1.a klases audzinātāja Līga Ozola

"Gribu būt piektklasnieks"

Tukuma 2. pamatskolā kā katru gadu, arī šogad - 21. oktobrī,  notika 5. klases uzņemšanas svētki “Gribu būt piektklasnieks”. Ievērojot skolas tradīcijas, uzņemšanas svētkus rīkoja 7. klašu skolēni.

Lai redzētu, vai piektklasnieki  ir gatavi iesoļot “lielo saimē”, viņiem nācās izturēt dažādus pārbaudījumus un sevi pierādīt kā zinošus un atraktīvus skolēnus.

Viņiem jau no paša rīta vajadzēja parādīt, ka prot dziedāt, kustēties mūzikas ritmos un ka ir fiziski spēcīgi kā komanda, lecot, rāpojot un lienot pa skolas gaiteņiem.

Vakarā piekto klašu skolēniem ar aizsietām acīm vajadzēja atpazīt dažādas smaržas un atrast priekšmetus. Tika pārbaudītas zināšanas, cik daudz ir paspējuši iepazīt savas klases audzinātājas. Tika pārbaudīts, cik spēcīga klase ir kā komanda un vai pazīst savus klasesbiedrus.

Piektās klases bija sagatavojušas arī savus mājas darbus- atraktīvos veidos demonstrēja, kas viņi ir, un pagatavojuši savu simbolu, talismanu gaili.

Pasākums noslēdzās ar piekto klašu skolēnu zvērestu došanu septīto klašu skolēniem un kopīgu dejošanu diskotēkā. Skatīt attēlus, video 5.a klasei, video 5.b klasei.

Anda Dobele, Tukuma 2. pamatskolas direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā 5.-9.kl.

Skolotāju diena

Karjeras nedēļas laikā mūsu skolā notika Skolotāju dienas pasākums, kur 9. klašu skolēni varēja sevi pierādīt kā jaunos pedagogus, viņiem bija iespēja izmēģināt skolotāja profesiju.

Devīto klašu skolēni vadīja stundas no 1. – 8. klasēm, kā arī divām jaunajām klašu grupām- skolotājiem. Šis darbs devītajiem padevās lieliski, jo pēc skolēnu atsauksmēm varēja just, ka stundas ir bijušas interesantas.

Jau no paša rīta tika sagādāts pārsteigums skolotājiem. Ierodoties skolā, skolotājus sagaidīja devīto klašu skolēni, vijoles skaņu pavadībā jaunieši pasniedza skolotājiem ziedus un apsveikumu kartiņas.

Pirmās stundas laikā audzinātājus mīļi sagaidīja viņu audzināmās klases. Pēc tam skolotāji šo dienu pavadīja kā skolēni.

Visas dienas garumā skolotāji sevi varēja pierādīt dažādos dienas izaicinājumos, piemēram, neparastu “selfija” uzņemšanā, vai “plankinga” veidošanā.

Skolēni un skolotāji atzina, ka šāds pasākums viņiem patīk. Skatīt video

Paldies 9.klases skolēniem par šo jauko dienu!

Anda Dobele, Tukuma 2. pamatskolas direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā 5.-9.kl.

 

Olimpiskā diena

2016. gada 23.septembrī mūsu skolas skolēni kopā ar skolotājiem pulcējās stadionā, kur veidoja latviešu ornamentu- Mārtiņa zīmi, un kopīgi iesāka dienu ar vingrošanu.

Tāpat kā skolas citās Latvijas pilsētās un novados, arī mūsu skola piedalījās ar kopīgo rīta vingrošanu “Olimpiskā diena 2016”, kuras devīze šogad bija “Padod bumbu!” Rīta vingrošanas mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Lai vingrošana būtu interesantāka, šoreiz to visi kopā darījām Mārtiņzīmē.

Pēc vingrošanas 5. - 9. klašu skolēni devās pārgājienos - gan ar kājām, gan ar riteņiem. 1. – 4. klašu skolēni piedalījās stafetēs un aktīvi iesaistījās tautas bumbas turnīrā, kur starp klasēm norisinājās spraigas cīņas par uzvaru. Skatīt: FotoVingrošana stadionā ;  olimp_d_video_1-4_kl  

Prieks par visiem, kam aktivitātes ir svarīga dzīves sastāvdaļa!

                                                                                                                                   Anda Dobele, Tukuma 2. pamatskolas direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā 5.-9.kl.

 

Dzejas dienas ar Jāni Baltvilku un putniem

No 12. līdz 16. septembrim skolā risinājās Dzejas dienas. Tās bija veltītas rakstniekam Jānim Baltvilkam, kas dzimis tukumniekiem kaimiņos - Smārdē. Skolēni no 1. līdz 6. klasei lasīja, mācījās un skaitīja J. Baltvilka dzejoļus par putniem. Kāpēc tieši par spārnaiņiem? Tāpēc ka J. Baltvilks bijis ne vien rakstnieks, bet arī putnu pētnieks jeb ornitologs. 3. un 4. klašu skolēni bibliotekārajās stundās varēja kaut ko vairāk uzzināt par rakstnieku un padraiskoties ar viņa dzejoļiem. 15. septembrī sākumskolas skolēniem notika Dzejas dienu noslēguma pasākums, kurā skolēni iztēlē ceļoja uz Smārdes "Zīlītēm" - rakstnieka dzimtajām mājām. 1. un 2. klase brauca ar vilcienu, pa ceļam īsinot laiku ar skaitāmpantiem, un klausījās dzejoļus un dziesmas par putniem, bet 3. un 4. klase devās pārgājienā un iztēlojās Jāņa Baltvilka aprakstīto ziemu.

5. a klase ne tikai mācījās dzejoļus, bet arī sacerēja mīklas dzejā. Interesantākās un skanīgākās mīklas pārējo klašu skolēni varēja minēt 5., 6. klašu pasākumā 16. septembrī. 5. b klase radīja savu „Apoga alfabētu” – katrs skolēns izlozēja burtu un rakstīja divrindi tā, lai abas rindas sāktos ar šo burtu. Veiksmīgākos darbus varēja dzirdēt un aplūkot noslēguma pasākumā. Protams, uzstājās arī 5., 6. klašu izteiksmīgākie skaitītāji, kas iztēlē uzbūra visādus putnus, tai skaitā cauru zeķi.

J. Baltvilks ir mācējis dzejoļus atrast gan pagrabā, gan uz ielas, gan kastē pie jūras, gan… - it visur. 7. klašu skolēni iztēlojās, kāds varētu izskatīties katram savs dzejolēns, un rakstīja radošo darbu. 8., 9. klašu skolēni analizēja J. Baltvilka trioletas no dzejnieka pēdējā krājuma.

16. septembrī 7.-9. klašu skolēni tikās ar J. Baltvilka gara radinieku - dzejnieku, Liepājas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas skolotāju Normundu Dzintaru, kas lasīja savu dzeju un dziedāja populāras dziesmas. Klausītāji bija uzmanīgi un atsaucīgi – tātad ritmiskais vārds bija atradis īsto publiku. Skatīt attēlus

 

2015. /2016. m.g.

1991. gada Barikāžu atceres pasākumi no 15.01. - 25.01.2016. >>>foto<<<

 Sagaidot barikāžu atceres 25. gadadienu, Tukuma 2. pamatskolā notika tematisks pasākums. Skolas zālē pie stilizēta atmiņu ugunskura pulcējās skolēni un skolotāji, lai ieklausītos skolotājas Aijas Miezītes stāstījumā par vēstures notikumiem, kas risinājās pirms 25 gadiem. Savukārt dokumentālo filmu kadri ļāva ielūkoties skolēniem tik tālajos 1988. gada notikumos, kad tika dibināta Tautas fronte. Pārsteidzošs klusums valdīja zālē, kad no ekrāna atskanēja leģendārā latviešu strēlnieka, aktiera Ēvalda Valtera uzruna latviešu tautai Tautas frontes 1. kongresā, kurā viņš aicināja ieklausīties latviešu tautasdziesmas spēcīgajos vārdos: Man pieder tēvu zeme Ar visām atmatām, Man pašam kungam būt, Man pašam arājam. Šiem viedajiem vārdiem sekoja dziesma «Manai tautai», kuru toreiz izpildīja Ieva Akurātere un kas vēlāk kļuva par neoficiālu Atmodas laika himnu, bet šoreiz to dziedāja mūsu skolas 7. līdz 9. klašu skolēni. Turpinājumā skolēniem bija iespēja dokumentālajos kadros vērot grandiozo Baltijas ceļu, kurā divi miljoni latviešu, lietuviešu un igauņu sadevās rokās, lai parādītu visai pasaulei savu gribu atgūt Baltijas valstu brīvību. Tālākie vēstures notikumi aizveda skolēnus uz 1991. gada barikādēm Rīgā. Dokumentālo filmu kadri atklāja tā laika patiesos notikumus, kad pa galvaspilsētas ielām brauca tanki un bruņoti vīri raidīja īstus šāviņus uz neapbruņotiem cilvēkiem. Vērojot dokumentālos kadrus, kas tika uzņemti Viļņā un pēc tam Rīgā, skaudrāk kā jebkad varēja apjaust, ka tā nav nekāda spēle, ka viss notiek pa īstam. Varbūt arī tāpēc zālē valdīja neparasts klusums. Šo notikumu patiesumu vēl vairāk paspilgtināja skolēnu lasītie notikumu aculiecinieku stāsti par to, kāda izskatījās Rīga barikāžu dienās, kā ģimenes pavadīja savus tuviniekus uz barikādēm, nezinot, vai viņi atgriezīsies sveiki un veseli. Klausītājus zālē nevarēja atstāt vienaldzīgus stāsts par omoniešu brutālo un nežēlīgo izturēšanos pret Bauskas Milicijas nodaļas darbiniekiem, kas apsargāja Iekšlietu ministriju. Šajos stāstos bija iekļautas arī mūsu skolas bijušās skolotājas Jeļenas Kusakovas pierakstītās atmiņas par barikāžu laiku. Ar vārdu «Vajag!» uz lūpām viņa devās uz barikādēm kopā ar citiem skolotājiem, jo uzskatīja, ka nespēj stāvēt malā, ka viņai jābūt tur, kur izšķiras mūsu valsts liktenis. Tā laika notikumi viņu vienā brīdī atgrieza tālajā bērnībā 1942./1943. gadā, kad, būdama astoņgadīga meitene, izjuta kara šausmas. Tāpat kā toreiz, arī barikāžu laikā svilpa trasējošās lodes, grabēja un žvadzēja lielās mašīnas, tikai šoreiz dvēselē valdīja dziļš miers un paļāvība. Laikam tāpēc, ka tāda vienotība un vienprātība, kāda valdīja janvāra barikāžu dienās, līdz šim un arī pēc tam vairs nav piedzīvota. Klausoties notikumu aculiecinieku stāstus, pārņēma savādas izjūtas, it kā šie baisie notikumi ir bijuši nesen un tepat līdzās… Varbūt tāpēc, ka joprojām kaut kur tepat, pavisam tuvu cilvēki nogalina viens otru, bērni zaudē savus vecākus, dzīvo neziņā par savu nākotni. Iespējams, arī skolēni šajā brīdī aizdomājās par to, cik mūsu brīvība ir trausla un sargājama. Ar dzejnieka Leonīda Breikša «Lūgšanu» Kristera Melņa lasījumā un tautasdziesmu «Es redzēju bāleliņu» izskanēja svinīgais pasākums. Skolēni vēl kādu brīdi sēdēja klusās pārdomās un skatījās nesteidzīgajās ugunskura liesmās. Tajā brīdī radās ticība un pārliecība, ka arī šodien, tāpat kā pirms 25 gadiem, mēs būtu gatavi doties uz barikādēm, lai aizstāvētu savas valsts brīvību. >>>lasīt rakstu www.ntz.lv<<<

Direktores vietniece  audzināšanas darbā Pārsla Ivane

Labdarības akcija ,,Dāvā prieku!”

Ziemassvētki ir laiks, kad visvairāk ticam brīnumam un atdzimšanai. Tas ir laiks, kad vairāk kā jebkad vēlamies dāvināt viens otram sirds siltumu un mīlestību. Arī šogad mūsu skolas skolēni piedalījās skolas organizētajā labdarības akcijā ,,Dāvā prieku!” Adventes laikā skolēni sarūpēja ziedojumus un dāvanas Tukuma dzīvnieku patversmei, Tukuma Invalīdu dienas centram ,,Saime” un galda spēles sākumskolas skolēniem. Ar sarūpētajām dāvanām un dziesmām skolotāja Dacei Perševica un ansambļa ,,Bimini” rūķi 18. decembrī ciemojās pie Invalīdu dienas centra ļaudīm. Liriskās Ziemassvētku dziesmas neatstāja klausītājus vienaldzīgus un lika ietrīsēties kādai dvēseles stīgai. Tās ļāva katram klātesošajam atgriezties bērnībā, laikā, kad brīnumiem ticam visvairāk… >>>skatīt rakstu www.ntz.lv<<<

Direktores vietniece audzināšanas darbā Pārsla Ivane

[gallery columns="2" size="medium" ids="4554,4555"]

Matemātikas nedēļa (30.11. - 04.12.2015.)  Attēlu rezultāti vaicājumam “math”

Pirmdien, 30.11 – neklātienes Sudoku mīklu konkursa 1. kārta ( 5.-6. kl. un 7.- 9.kl.). >>>skatīt 1. kārtas uzdevumus<<< Otrdien, 01.12. - neklātienes Sudoku mīklu konkursa 2. kārta ( 5.- 6. kl. un 7.- 9.kl.).>>>skatīt 2. kārtas uzdevumus<<< Trešdien, 02.12 - NMS neklātienes konkursa „Tik vai…. Cik?” 2. kārta 3.; 4. klašu skolēniem. Ceturtdien, 03.12 - „Matemātiskais kross”, kurās piedalās katras klases komanda 5 dalībnieku sastāvā. >>>rezultāti<<< >>>skatīt foto<<<  Piektdien, 04.12. -

  • skolas matemātikas olimpiāde 5. – 9.klasēm. >>>skatīt<<<
  • Reizrēķina diena 3. – 4. klasēm.
  • rezultātu apkopošana un uzvarētāju apbalvošana.

[caption id="attachment_4494" align="alignnone" width="331"]?????????????? Skolas matemātikas olimpiāde 5. -9. klasei[/caption] [1] Katras dienas pasākumu norises laiki tiks precizēti informācijas stendā.

Zīmējumu izstāde "Es nedaru ļaunu ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem, ne dabai"

No 23. līdz 30. novembrim mūsu skolā bija iespējams aplūkot Starptautiskās sabiedriskās kustības ,,Par tikumību"' II kongresa radošo darbu izstādi. Ar saviem zīmējumiem šajā konkursā skolotājas Evitas Skavronskas mudināti piedalījās arī mūsu skolas 2.a klases skolēni. Izstādē bija aplūkojami bērnu darbi no Dobeles Kristīgās pamatskolas, A. Brigaderes pamatskolas, Svētes pilsētas pamatskolas, Baldones pamatskolas, Rugāju novada pamatskolas, Gulbenes pilsētas pamatskolas, Engures vidusskolas, Rīgas 64. vidusskolas un Tukuma 2. pamatskolas. Izstādes noslēguma dienā, 30. novembrī 2.a un 2.b klases skolēniem būs iespēja tikties ar šīs kustības vadītājiem un noklausīties lekciju par tikumiskajām vērtībām. >>>skatīt<<<

[caption id="attachment_4466" align="aligncenter" width="106"]?????????????? 2. a klases skolēnu zīmējumi[/caption]

Vēstures viktorīna patriotisma nedēļā ( 13.11.2015.) index

Šajā Patriotisma nedēļā tradicionālā Latvijas vēstures viktorīna bija veltīta latviešu strēlnieku bataljonu 100. gadadienai. Viktorīna notika piektdien, 2015.gada 13. novembrī. Tajā piedalījās Tukuma 2. pamatskolas 6.-7. un 8.-9. klašu skolēnu komandas-2 zēni un 2 meitenes no katras klases.

Bez vēstures jautājumiem komandām bija labi jāzina arī mūsdienu Latvijas aktualitātes. Tos 6.-7.klašu grupā vislabāk pārzināja 7.b un 7.a klases skolēni, bet 8.-9.klašu grupā 9.b un 8.b klases skolēni.

Vairāk grūtību sagādāja jautājumi par strēlnieku vēsturi. Tā kā 9.klašu skolēni nesen bija apmeklējuši Ziemassvētku kauju vietas, viņu zināšanas bija labākas. Gan 9.a, gan 9.b komandas atbildēja ļoti labi. Arī 7.a un 7.b klases komandas savā grupā bija zinošākās.

Visām 8.un 9. klašu komandām grūtības sagādāja jautājumi par latviešu strēlnieku gaitu attēlojumu literārajos darbos. Cerams, ka tad, kad būs uzņemta mākslas filma „Dvēseļu putenis” pēc Aleksandra Grīna romāna, radīsies lielāka interese iepazīties gan ar šo romānu, gan Aleksandra Čaka poēmu „Mūžības skartie”.

6.-7.klašu grupā uzvarēja 7.a klase, 2.vietā, pavisam nedaudz atpaliekot no uzvarētājiem- 7.b, 3.vietā – 6.a, bet atzinība par piedalīšanos -6.b klasei.

8.-9.klašu grupā uzvarēja 9.a klase, 2.vietā -9.b klase, no kuras tikai par 1 punktu atpalika 3.vietas ieguvēja – 8.b klase. Atzinība – 8.a klasei.

Prieks, ka uz viktorīnu skolēni ieradās saposušies, pietiekami labi sagatavojušies, nopietni un ieinteresēti.

Vēstures skolotāja     Aija Miezīte.

Valodu nedēļa “.. un nerūsēs šis tautas zelts” (19.-23. oktobrī) >>>skatīt foto<<<

Šogad 31. oktobrī tautasdziesmu krājējam un apkopotājam – mūsu Dainu tēvam Krišjānim Baronam – aprit 180 gadu. Radiorunā, kas aizsāka Valodu nedēļu, tika atgādināts, ka K. Barona projektētais Dainu skapis, kurā glabājas ap 268 000 tautasdziesmu, iekļauts UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā. Valodu nedēļā lasījām, mācījāmies, analizējām tautasdziesmas, iepazinām tuvāk Dainu tēvu, viņa laiku un laikabiedrus un ar savu darbu iepazīstinājām arī skolasbiedrus. 1.klašu skolēni ilustrēja tautasdziesmas. Otrklasnieki mācījās tautasdziesmas no galvas un skaitīja tās ne tikai saviem klasesbiedriem, bet arī citu sākumklašu skolēniem, pie kuriem viesojās latviešu valodas stundās. Arī 3. un 4. klašu skolēni ar savu veikumu iepazīstināja citas klases – trešklasnieki atjaunoja tautasdziesmās izdzisušos vārdus, bet ceturtklasnieki meklēja tautasdziesmās atrasto nepazīstamo vārdu skaidrojumus. Piektklasnieki mācījās tautasdziesmas no galvas, bet 6.-7. klašu skolēni veidoja tautasdziesmu izlasi, kurā bija jāiekļauj 10 dainas atbilstoši dotajiem virsrakstiem. 22. oktobrī skolas zālē notika viktorīna-karaoke (5.-7. klasei), kurā piedalījās gan klašu komandas, gan pārējie skolēni. Katram komandas dalībniekam bija patstāvīgi jāatbild uz vienu jautājumu. Četrus uzdevumus, tai skaitā karaoki, komanda veica kopīgi. Pārējie klasesbiedri centās klasei nopelnīt punktus, pēc attēliem un aprakstiem atpazīstot un pēc tam kopā dziedot tautasdziesmas. Izlozēto tautasdziesmu aizsāka dziedāt komanda, tad pievienojās klase, bet pēc tam – visas zāle. Daži piektklasnieki, kas ignorēja sadziedāšanos, iegāza pārējos klasesbiedrus, jo izsēja citu skolēnu krātos punktus. Nobeigumā tautasdziesma “Bēdu, manu lielu bēdu” kopkora izpildījumā izskanēja ļoti sparīgi. Paldies mūzikas skolotājām Dacei Perševicai, Ingrīdai Čarbartei, Agnesei Vītoliņai, Sanitai Apinei par aktīvu iesaistīšanos šī pasākuma organizēšanā. Viktorīnā uzvarēja 6. a klase, 2. vietā – 7. a klase, bet 3. vietā – 5.b un 7. b klase. [gallery size="medium" ids="4372,4371"] 8.-9. klašu skolēniem notika literāri vēsturiskā stunda, kas bija veltīta K. Baronam un jaunlatviešu kustībai. Paldies vēstures skolotājai Aijai Miezītei par ieinteresētību šīs tradīcijas – kopīgas stundas - uzturēšanā. Vēl 8.–9. klases strādāja patstāvīgi grupās un veidoja prezentācijas atbilstoši tēmām: “Bērnu un vecāku savstarpējās attiecības”, “Jauniešu savstarpējās attiecības”, “Tautasdziesmās cildinātās rakstura īpašības”. No klases izvirzītās grupas šīs prezentācijas rādīja Valodu nedēļas noslēguma pasākumā (8.-9. klasēm) zālē. Bija iespēja redzēt gan teatrālas (8. b, 9. a abas grupas), gan analītiskas (8. a, 9. b) prezentācijas. Melisa (9. a), Anastasija un Amanda (9. b) lasīja pašu pārtulkotās tautasdziesmas krievu valodā. Pasākumā viesojās folkloras centra “Milzu kalns” vadītāja Līga Cvetkova. Viņa atgādināja, ka mūsu senču galvenā dievība bijusi Saule, un demonstrēja, kā tika zīlēts pēc zariņu saišķa: uzrunātais izvilka kāda koka zariņu un folkloriste skaidroja tā simbolisko nozīmi. Daudzi vēlējās noskaidrot, kas nākotnē gaidāms, diemžēl zvans signalizēja, ka pasākums beidzies. Tā kā laika trūkuma dēļ L. Cvetkova nepastāstīja daudz ko no tā, ko bija iecerējusi, tika nolemts vēlreiz uzaicināt viņu uzstāties šaurākā lokā. Paldies latviešu valodas skolotājām Evitai Puriņai, Vivitai Jaunkļaviņai, Lailai Ingevicai, Vinetai Rozenbergai, krievu valodas skolotājai Inārai Poļakovai, sākumskolas skolotājām Ingai Lapiņai, Sandrai Jansonei, Inetai Mežniecei, Evitai Skavronskai, Ilzei Gabaliņai, Līgai Ozolai, Daigai Budreikai, Ainai Reķei par darbu un Vitnijai Eihenbergai (6. b), Līnai Ķiecei (9. b), Līvai Petrovai (6. a) par palīdzību Valodu nedēļas organizēšanā.

Valodu MK vadītāja sk. Vineta Rozenberga

"Jaunie Rīgas sargi - atceries Lāčplēšus!"

9.oktobra rītā Tukuma 2.pamatskolas 8.b klases skolēni Arturs Tišlers, Rainers Enģelis, Ludmila Kovaļenko, Viktorija Solovjova, Megija Vitjuka un Verners Čudars devās uz Durbes estrādi, lai piedalītos spēlē "Jaunie Rīgas sargi, atceries Lāčplēšus" un pārbaudītu savas fiziskās spējas un zināšanas. Pirmajā dienas pusē dalībnieki apguva pirmo palīdzību, orientēšanos, slēpņošanu, Morzas kodu un ierindas mācību,Latvijas vēsturi. Šīs apgūtās prasmes vēlāk tika izmantotas misijas skrējienā ar 6 pārbaudījumiem, kuros tika vērtētas jauniegūtās zināšanas. Skolēni ir ieguvuši jaunu pieredzi un motivāciju uzlabot iegūtas prasmes, lai nākamajā gadā sasniegtu vēl labākus rezultātus. 

Klases audzinātāja - Diāna Kovaļova

[gallery size="medium" ids="4340,4341,4342,4344,4343" orderby="rand"]

Dzejas dienas 2015.

Dzejas dienas, kurās tika atzīmēta Raiņa 150 gadu jubileja, skolā sākās tieši 11. septembrī – Raiņa dzimšanas dienā - ar radiorunu, bibliotekārajām stundām, filmas “Pūt, vējiņi!” noskatīšanos (7.-9. klasei). Dzejas dienu laikā bibliotekārajās stundās 1.-2. klašu skolēni iepazinās ar Raiņa dzejoļu krājumu “Puķu lodziņš”, 4.-6. klašu skolēni – ar Raiņa dzīvi un daiļradi. 4.-9. klasē tika dots uzdevums uzrakstīt apsveikumu Rainim vai sacerēt dziesmu ar Raiņa dzeju. Ar šo darbu mūsu skolas skolēni iekļāvās Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotajā radošajā konkursā. 7.-9. klases apmeklēja Durbes pili, lai apskatītu Rainim veltīto ekspozīciju, kas atklāta tikai nesen – jūlijā. 18. septembrī notika Dzejas dienu noslēguma pasākumi sākumskolas klasēm. 1.-2. klašu skolēni skaitīja Raiņa dzejoļus, dziedāja dziesmas ar Raiņa dzeju, skatījās multiplikācijas filmu “Ciemā”. 2. b klase uzstājās ar krājuma “Lellīte Lolīte” dzejoļu kompozīciju. 3.-4. klašu pasākumā 3. a klase arī rādīja, kā Lolīte tiek kopta un audzināta, bet 3. b klase izstāstīja par Lielo slinkumu un ar dzejoļa “Visi desmit” palīdzību atgādināja, kā skaitīt līdz desmit. 4. klašu pārstāvji iepazīstināja ar saviem radošajiem darbiem. Apsveikumus lasīja 4. a klases skolēni Rēzija Kravčuka, Kristers Jānis Logins, Ketija Elīza Cinovska, Ralfs Judins, Ieva Elizabete Rītiņa, klausītājiem bija iespēja dzirdēt arī 4. b klases skolēnu Ingas Cīrules, Lauras Baumanes, Nikolas Elīnas Dilānes un Rainera Šustera darbus. Amanda Kempele, Anna Marija Brandava un atraktīvais trio - Justīne Riekstiņa, Patrīcija Volkova, Ieva Biseniece – dziedāja pašsacerētas dziesmas ar Raiņa vārdiem, Ance Šadauska (4. a) spēlēja akordeonu. 18. septembrī – 4.-5. klašu pasākumā – skanēja gan dzejā, gan prozā rakstītie apsveikumi Rainim (autori: Jēkabs Prančs, Kārlis Kristaps Krieviņš, Ance Kļaviņa (5. a), Marta Zvagule (5. b), Santa Kurka, Rūta Siliņa (6. a), Dārta Elēna Ozoliņa, Sanija Buta (6. b). Pašsacerētās dziesmas dziedāja Estere Peipa (5. a), Alise Upesleja un Rūdolfs Ivans (6. a), kurš kļuva par pasākuma “naglu” - viņa a capella dziedātā dziesma “Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele” nopelnīja visskaļākos klausītāju aplausus un ovācijas. 6.a klases skolēni rādīja zīmēto leļļu teātri ar pašu veidotiem tēliem – trīs Raiņa dzejoļu dramatizējumus. Raiņa dzejoļus skaitīja Eva Blumberga, Lilija Ožeta (5. a), Ieva Zonenberga (5. b), Klinta Roķe. [gallery size="medium" ids="4284,4286,4287"] 7.-9. klašu pasākums bija veidots kā atkārtojums, pārskats par Raiņa dzīvi un daiļradi, ko papildināja skolēnu skaitītie dzejoļi un apsveikumi Rainim. Raiņa dzejoļus skaitīja Dārta Valdovska, Viktorija Solovjova, Megija Vitjuka (8. b), Meldra Bērzāja (9. a). Klausītāji tika iepazīstināti ar Rūdolfa Rācenāja, Jetes Garkājas, Denija Griezes, Rebekas Tomsones (7. a), Helēnas Zaķes, Diānas Maijas Baumanes (7. b), Ludmilas Kovaļenko, Māras Rozenbergas, Simonas Helmanes, Markusa Kurmahera (8. b), Melisas Votinovas, Amandas Dumbres (9. a), Artūra Šuspāna (9. b) rakstītajiem apsveikumiem Rainim. Nobeigumā Kristers Melnis (9. a) noskaitīja dzejoli, kurā Rainis, ticēdams, ka viņu sapratīs nākotnes cilvēki, paudis ilgas pēc laikabiedru sapratnes. Cerams, ka lielākā daļa klausītāju kaut solīti pietuvinājās Raiņa uzskatiem un idejām un piepildīja Raiņa cerības tikt sadzirdētam. Atbildīgie darbu vērtētāji – gan latviešu valodas, gan mūzikas skolotāji – nolēma sūtīt tālāk šādus darbus: Lauras Baumanes (4. b), Rūtas Siliņas (6. a), Jetes Garkājas (7. a), Amandas Dumbres (9. a), Artūra Šuspāna (9. b) apsveikumus Rainim un Justīnes Riekstiņas (4. a) un Esteres Peipas (5. a) dziesmu ierakstus.

Skolotāja Vineta Rozenberga

Sasniegumi mācībās

pucite2

Labākie sportā

sports

Ēdienkarte

kr9elvvdteoknfsuqvko