+371 63125351; +371 63125374  2.pamatskola@tukums.lv

Tukuma 2. pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vārda dienu šodien svin: Sabīne, Sarma, Klaudijs

es logo karjerai

Eiropas Savienību fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"

8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

NODERĪGAS SAITES KARJERAS LĒMUMU PIEŅEMŠANAI.

 

karjera marts18.03.2019. un 25.03.2019.Tukuma 2. pamatskolas 5. un 6. klašu skolēni piedalījās spēlē “Karjera”. Spēli vadīja biedrība “Dzīves un kvalitātes studija "Funa". >>>attēli<<<

Spēles laikā skolēni:

  • mācījās pieņemt lēmumus neietekmējoties no apkārtējiem, atbildot un jautājumiem “jā” vai “nē”, pamatoja savas izvēles.
  • Diskutēja par labajam un sliktajiem paradumiem, kuri varētu ietekmēt viņu nākotni. Guva priekšstatu par laika plānošanas nozīmīgumu.
  • Iepazina profesijas, iejutās profesiju lomā, atdarināja tās.
  • Veica pašizpēti par savu  izvēlēto profesiju, spējām un rakstura iezīmēm, izvērtēja iegūtos rezultātus.
  • Iepazina personības iezīmes, kādām būtu jāpiemīt kādas  jomas profesionālim.

Nodarbības laikā skolēni ieguva ne tikai zināšanas, bet arī pilnveidoja prasmes strādāt grupā, izteikt un pamatot savu viedokli, un izvērtēt savas stiprās puses. 

Anita Lučkovska

Sasniegumi mācībās

pucite2

Labākie sportā

sports

Ēdienkarte

kr9elvvdteoknfsuqvko